Knjižnica UL FGG

Delovni čas knjižnice:

ponedeljek – četrtek od 8.00 do 15.00 ure
petek od 8.00 do 14.00 ure


julij – september

ponedeljek – petek od 8.00 do 14.00 ure

Vpis v knjižnico

V knjižnico se lahko vpiše vsak državljan Republike Slovenije. Ob vpisu mora predložiti veljavni osebni dokument (osebno izkaznico, potni list, študentje indeks, dijaki pa dijaško izkaznico ali potrdilo o šolanju). Za redno vpisane študente UL, dijake in brezposelne osebe je uporaba knjižnice brezplačna. Pri naslednjih obiskih knjižnice študentje uporabljajo študentsko izkaznico, dijaki dijaško izkaznico, ostali člani pa člansko izkaznico knjižnice UL FGG. Člani knjižnice so lahko tudi tuji državljani, če študirajo ali delajo v Sloveniji.

Fondi knjižnice

Založniška dejavnost

Najnovejši seznam prodajnih učbenikov UL FGG si lahko ogledate spodaj, učbenike pa lahko naročite z naročilnico v prilogi. Naročene knjige vam pošljemo ob prejemu nakazila. Naš kontaktni elektronski naslov je knjiznica@fgg.uni-lj.si.

Neposredna prodaja se od 1. 9. 2016 odvija v knjižnici UL FGG na Jamovi cesti 2, vsak delovni dan od 11.00 do 14.00.

zaposleni telefon email
doc. dr. Cvetka Teja Koler Povh, univ. dipl. inž. gozd. +386 1 4768 537 teja.povh@fgg.uni-lj.si
Elizabeta Adamlje, univ. dipl. bibl. in prof. soc. +386 1 4768 538 elizabeta.adamlje@fgg.uni-lj.si
Jelka Rovanšek, inž. str. +386 1 4768 515 jelka.rovansek@fgg.uni-lj.si
Barbara Šivec, univ. dipl. bibl. +386 1 4254 052, 206 barbara.sivec@fgg.uni-lj.si