Psihologija in stres v času izolacije

Karierni centri UL in Matej Tušek prirejajo predavanje na temo Psihologija in stres v času izolacije, kamor so vabljeni študentje različnih smeri.  Na predavanju, ki bo 9.12. ob 15.00 na Zoomu, bomo govorili o življenju v izolaciji zaradi koronavirusa. Razpravljali...

Zagovor doktorske disertacije URŠKA BLUMAUER

Zagovor doktorske disertacije URŠKA BLUMAUER Naslov: Ocena nosilnosti armiranobetonskih okvirnih konstrukcij po požaru Mentor: izr. prof. dr. Tomaž Hozjan Somentor: doc. dr. Gregor Trtnik Javni zagovor doktorske disertacije bo v ponedeljek, 7.12. 2020 ob 10.15 uri....

Vabimo vas na preizkusno predavanje asist. dr. Roka Marsetiča

Vabimo vas na preizkusno predavanje asist. dr. Roka Marsetiča, univ. dipl. inž. grad., z naslovom »PROMETNO DIMENZIONIRANJE CESTNE INFRASTRUKTURE Z UPORABO SODOBNIH PROGRAMSKIH ORODIJ«, ki ga bo imel pred komisijo v sestavi: doc. dr. Tomaž Maher, UL FGG, doc. dr....

Izpad elektrike 21.11.2020!

Zaradi del v transformatorski postaji bo stavba FGG na Jamovi 2 v soboto, 21.11.2020, ves dan brez elektrike. Zato spletni strežniki (spletno mesto, spletna učilnica, virtualna učilnica in videokonferenčni repozitorij) ne bodo delovali od danes, 20.11.2020 od 20h do...