14. srečanje AESOP predstavnikov evropskih načrtovalskih šol

14. srečanje AESOP predstavnikov evropskih načrtovalskih šol

Od 27. do 29. marca 2019 bomo v Ljubljani organizirali 14. srečanje AESOP predstavnikov evropskih načrtovalskih šol. Srečanje skupaj organizirata UL Biotehniška fakuleta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, in UL Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za...

Mentor leta 2018 – Podaljšanje roka za oddajo vlog

Društvo Mlada akademija bo v marcu že desetič zapored podelilo nagrado “Mentor leta 2018”, ki je namenjena najboljšim slovenskim mentorjem doktorskih študentov. Pravico do predlaganja svojega mentorja oz. mentorice imajo vsi doktorski študenti, ki so se vpisali na...

ESA Φ-lab – Prebojne tehnologije pri opazovanju Zemlje

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, organizirata srečanje ESA Φ-lab – Prebojne tehnologije pri opazovanju Zemlje ESA Φ-lab – Breakthrough technologies in Earth observation v petek, 15. 2....

Vabimo vas na preizkusno predavanje asist. dr. Roberta Pečenka

Vabimo vas na preizkusno predavanje asist. dr. Roberta Pečenka, univ. dipl. inž. grad., z naslovom »POŽARNA ODPORNOST LESENIH KONSTRUKCIJ TER OGLENENJE LESA«, ki ga bo imela pred komisijo v sestavi: prof. dr. Dejan Zupan, izr. prof .dr. Simon Schnabl, UL FKKT in UL...

Zagovor doktorske disertacije GREGA ZRIM

Naslov: Uvedba aerogelne izolacijske odeje Spaceloft v ovoj zračno podprtih konstrukcij. Mentor: Prof. znanst. svet. dr. Aleš Krainer Somentor: izr. prof. dr. Roman Kunič, UL FGG Javni zagovor doktorske disertacije bo v sredo, 6. 2. 2019 ob 14. uri v Svečani dvorani...
Informativni dnevi Fakultete za gradbeništvo in geodezijo 2019

Informativni dnevi Fakultete za gradbeništvo in geodezijo 2019

Informativni dnevi Fakultete za gradbeništvo in geodezijo 2019 Na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo tudi letos pripravljamo vsebinsko bogate informativne dneve, na katerih bomo predstavili svoje študijske programe ter vpisne pogoje. Zanimiv in dinamičen študij...