Karierni dan študentov in študentk s posebnimi potrebami

Spoštovani, obveščamo vas, da Karierni centri Univerze v Ljubljani organizirajo dogodek za študente z naslovom »Izzivi vstopa študentov in študentk s posebnimi potrebami v študijski proces in na trg dela«. Na dogodku  bodo strokovnjaki iz prakse, študenti s posebnimi...

Zagovor doktorske disertacije Irene Strnad

Irena Strnad bo zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Uporaba kontinuitetnih makroskopskih modelov za optimalno vodenje prometa Zagovor disertacije bo v torek, 23. maja 2017, ob 12.00, v Svečani dvorani UL FGG, II. nadstropje, Jamova cesta 2, Ljubljana Mentor:...

Predstavitev teme doktorske disertacije Jerneja Tekavca

Jernej Tekavec bo predstavil temo doktorske disertacije z naslovom Model razvoja katastra nepremičnin v večnamenski 3D-kataster Predstavitev bo v torek, 16. 5. 2017, ob 11. uri, v svečani dvorani UL FGG. Vljudno vabljeni!

Zagovor doktorske disertacije Mateje Štefančič

Javni zagovor doktorske disertacije, ki jo bo zagovarjala Mateja Štefančič, bo v sredo, 24. maja 2017, ob 16.00, na UL NTF, Privoz 11, predavalnica P-02. Naslov: Modifikacija veziva v cementnih kompozitih z vgrajevanjem nanomaterialov Mentorica: doc. dr. Ana...

Zagovor doktorske disertacije Tine Peternel

Javni zagovor doktorske disertacije bo v četrtek, 25. maja 2017, ob 10.00, na UL NTF, Privoz 11, predavalnica P-02. Naslov: Dinamika pobočnih masnih premikov na območju potoške planine z uporabo rezultatov daljinskih in terestričnih geodetskih opazovanj ter in-situ...

Zagovor doktorske disertacije Andreja Anžlina

Andrej Anžlin, univ. dipl. inž. grad., doktorski študij Grajeno okolje, področje Gradbeništvo, bo zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Vpliv uklona vzdolžne armature stebrov na potresni odziv obstoječih armiranobetonskih mostov. Zagovor doktorske disertacije bo...