2. srečanje delovnih mentorjev in študentov UL FGG

2. srečanje delovnih mentorjev in študentov UL FGG

Na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo bo 18. aprila ob 16.00 potekalo 2. srečanje delovnih mentorjev in študentov UL FGG. Namen srečanja je vzpostaviti tesnejše stike med študenti in delovnimi mentorji. Fakulteta že vrsto let sodeluje z delovnimi mentorji za...