Select Page

Študij 3. stopnje: Varstvo okolja

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo je ena od trinajstih članic UL, izvajalk interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Varstvo okolja.

Interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja traja tri leta, obsega 180 kreditnih točk in predstavlja po bolonjski shemi program tretje stopnje. Program je ovrednoten po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS), s čimer je omogočena vključitev delov programa v mednarodno izmenjavo z univerzami iz držav, ki uporabljajo sistem ECTS.

Program je sestavljen interdisciplinarno in združuje znanstvena področja trinajstih fakultet Univerze v Ljubljani. Program je predviden kot interdisciplinarni študij za doktorande naravoslovnih, tehniških, biotehniških, družboslovnih, humanističnih in medicinskih ved, ki bodo pri izdelavi doktorske disertacije potrebovali znanja z več področij.

Temeljni cilj interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Varstvo okolja je interdisciplinarno izobraževanje visoko usposobljenih strokovnjakov, ki bodo kompleksno problematiko okolja znali reševati z interdisciplinarnim pristopom in sposobnostjo povezovanja znanj z različnih področij v celovito rešitev.

Spoštovani,

obveščamo vas, da od 1. 3. 2024 UL Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo ni več evidenčna članica interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Varstvo okolja, temveč je to postala UL Pravna fakulteta.

Prosimo vas, da se za vse morebitne zadeve in postopke, povezane s tem študijskim programom (npr. vpis ocen v VIS ipd.), od zdaj naprej obrnete na UL Pravno fakulteto, in sicer preko e-naslova referat.podiplomski@pf.uni-lj.si oziroma po pošti na naslov:

Referat za študentske zadeve – 3. stopnja

Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta
Poljanski nasip 2
1000 Ljubljana

Pogoji za vpis
Na interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja se lahko vpišejo diplomanti:

 • študijskih programov druge stopnje;
 • študijskih programov, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami Evropske unije, če so ovrednoteni s 300 ECTS (npr. študij medicine, dentalne medicine, veterinarske medicine, farmacije) ali drugih enovitih magistrskih študijskih programov, ki so ovrednoteni s 300 ECTS;
 • študijskih programov za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program. Tem kandidatom Programski svet varstva okolja pred vpisom v študijski program tretje stopnje določi dodatne obveznosti v obsegu od 30 do 60 ECTS ;
 • študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu
  za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Tem kandidatom se v doktorskem študijskem programu tretje stopnje
  priznajo študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 ECTS;
 • študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe sprejetih pred 11. 6. 2004.

Na doktorski študijski program Varstvo okolja se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja skladno s 121. členom Statuta UL.

Pogoji za napredovanje po programu
Pogoji za napredovanje iz 1. v 2. letnik doktorskega študija so opravljene študijske obveznosti v obsegu najmanj 45 ECTS. Od tega doktorand opravi najmanj 30 ECTS iz obveznega metodološkega in temeljnih predmetov.

V 3. letnik doktorskega študija se lahko vpišejo kandidati, ki so opravili:

 • vse študijske obveznosti organiziranih oblik pouka iz 1. in 2. letnika,
 • opravljen doktorski seminar z uspešno predstavitvijo teme in rezultatov dela na doktorski disertaciji in
 • soglasje Senata UL k temi doktorske disertacije.
Prehodi med študijskimi programi
Prehod iz drugih doktorskih programov na interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja je mogoč, če študent izpolnjuje pogoje za vpis v ta program. Kandidat mora pri prehodu iz drugega študijskega programa priložiti potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih na študiju, na katerega je bil vpisan, in veljavne učne načrte za predmete in druge vsebine, pri katerih je opravil študijske obveznosti. Prošnje kandidatov za prehod na doktorski študij Varstvo okolja bo individualno obravnaval Programski svet v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani.

Predmetnik doktorskega študijskega programa Varstvo okolja

Predmetnik
1. letnik
Metodološki predmet 10 ECTS
Temeljna predmeta 10 ECTS
Izbirni predmet 10 ECTS
Individualno raziskovalno delo 20 ECTS
Skupaj 60 ECTS

V 1. letniku si doktorand poleg obveznega predmeta Interdisciplinarno znanstveno raziskovalno delo,
ki je skupen vsem slušateljem, in obsega 10 ECTS, izbere praviloma še 20 ECTS iz temeljnih predmetov in 10 ECTS iz izbirnih predmetov. 20 ECTS je namenjenih individualnemu raziskovalnemu delu.

2. letnik
Izbirni predmeti 10 ECTS
Doktorski seminar s predstavitvijo
teme doktorske disertacije
5 ECTS
Individualno raziskovalno delo 45 ECTS
Skupaj 60 ECTS

V 2. letniku si doktorand izbere še en izbirni predmet v obsegu 10 ECTS. 45 ECTS je namenjenih individualnemu raziskovalnemu delu, 5 ECTS pa pridobi z uspešno predstavitvijo teme doktorske disertacije v okviru doktorskega seminarja.

3. letnik
Individualno raziskovalno delo 55 ECTS
Doktorski seminar s predstavitvijo doktorske
disertacije pred javnim zagovorom in javni zagovor
5 ECTS
Skupaj 60 ECTS

V 3. letniku se doktorand posveti pretežno individualnemu raziskovalnemu delu in izdelavi doktorske disertacije v obsegu 55 ECTS, 5 ECTS pa pridobi s predstavitvijo doktorske disertacije pred javnim zagovorom v okviru doktorskega seminarja.

Znanstvena in strokovna obravnava okoljskih procesov ter s človekovimi dejavnostmi povezanih okoljskih problemov zahteva znanja različnih znanstvenih področij. Le s širokim spektrom znanj je mogoče pridobiti celovit vpogled v veliko dinamiko dogajanja v okolju. Interdisciplinarni doktorski študij Varstvo okolja mi je omogočil prav to. Povezovanje znanj iz različnih področij, ki jih vsakodnevno uporabljam pri strokovnem in znanstvenem delu.
Simon Rusjan

Študijski programi na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani so odlično zagotovilo, da poklicno pot preživiš ob zanimivem delu, med pomembnimi ljudmi in navdihujočimi projekti. Vsi študijski programi so mednarodno akreditirani.

Več informacij:

Monika Golobar

Referat za doktorski študij

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Referat za doktorski študij
Hajdrihova 28, 1000 LJUBLJANA

Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri