Študij na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani je novim generacijam študentov odlično zagotovilo, da bodo svoje poklicne cilje uresničili z opravljanjem zanimivega dela.

Učimo, ustvarjamo nova znanja in razvijamo inovativne rešitve na področju gradbeništva, okoljskega inženirstva in geodezije.

14. srečanje AESOP predstavnikov evropskih načrtovalskih šol

14. srečanje AESOP predstavnikov evropskih načrtovalskih šol

Od 27. do 29. marca 2019 bomo v Ljubljani organizirali 14. srečanje AESOP vodstev evropskih planerskih šol. Srečanje skupaj organizirata UL Biotehniška fakuleta, Oddelek za krajinsko arhitekturo in UL Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za prostorsko planiranje.