Te zanima študij na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani?

Več o študiju ...

“Kljub temu, da je moja generacija diplomirala v času zaposlitvene krize, smo dobili delo v gradbeništvu.”


Teja Török
univ. dipl. inž. gradbeništva, konstrukcijska smer, zaposlena v SGP Pomgrad d.o.o., Murska Sobota

“Po diplomi me je želja po mednarodnih izkušnjah ponesla v tujino. Toda pri vseh svojih kariernih korakih sta ključno vlogo odigrala mednarodno priznana diploma ter strokovno znanje, pridobljeno v času študija na FGG.”


Jernej Herzog
univ. dipl. inž. vodarstva in komunalnega inženirstva, zaposlen v podjetju CLARIANT Produkte GmbH, München, Nemčija

“V ekipi Modri planet nas je trenutno zaposlenih šest strokovnjakov, imamo tri zunanje sodelavce. Kar polovica pa nas je doštudirala na ljubljanski FGG in prav vsak v ekipi je specialist za svoje področje.”


Marko Mesarič
univ. dipl. inž. geodezije, član ekipe Modri planet

“Poleg izkušenj iz prakse sem predvsem zaradi odličnega in širokega teoretičnega znanja, pridobljenega na FGG, z ekipo mednarodnih strokovnjakov prispeval, da je rudnik po 26 letih nenehnih problemov začel s proizvodnjo urana.”


Dr. Jure Klopčič
univ. dipl. inž. gradbeništva, konstrukcijska smer, doktoriral na UL FGG, zaposlen v rudniku urana Cigar Lake Mine, Canada

“… vsekakor pa na takih projektih ne bi mogel delovati brez znanja, ki sem ga pridobil na študiju stavbarstva na FGG.”


Milan Grašič
magister inženir stavbarstva, samostojni podjetnik

“V prihodnosti si želim še naprej delati z vodilnimi inženirji in znanstveniki, ki prispevajo k razvoju družbe in okolja.”


Dr. Janja Avbelj
univ. dipl. inž. geodezije, doktorirala na Tehnični univerzi v Münchnu, zaposlena v EUMETSAT, Darmstadt, Nemčija

“Z znanjem, ki sem ga pridobil na FGG, lahko inženirsko vrednotim in z interdisciplinarnimi znanji rešujem strokovne probleme.”


Benjamin Resnik
univ. dipl. inž. gradbeništva, konstrukcijska smer, zaposlen v javnem podjetju Vodovod SISTEMA B, Murska Sobota

Informativni dan 2017 za študijske programe 2. stopnje na UL FGG

Informativni dan 2017 za študijske programe 2. stopnje na UL FGG

V študijskem letu 2017/2018 vas Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo UL vabi k vpisu na pet magistrskih študijskih programov druge stopnje. Namesto klasičnega informativnega dne se bomo letos osebno pogovorili in svetovali vsakemu zainteresiranemu za vpis v naše študijske programe.