Mednarodne izmenjave

Študentje in učitelji UL FGG sodelujemo preko mednarodnih programov Erasmus, Erasmus Mundus, Iaeste, Tempus …

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani izvaja program mednarodne izmenjave študentov na razpisanih študijskih programih. Študent lahko del študija opravi na sorodnem študijskem programu na partnerski instituciji v tujini in po vrnitvi nadaljuje s študijem na UL FGG. Poleg tega imamo na UL FGG podpisane dvostranske sporazume z mnogimi univerzami v Evropi, s katerimi aktivno sodelujemo.

Možnosti mednarodnih izmenjav:

Erasmus Mundus skupni študijski programi:

Podrobnejše informacije:

Romana Hudin

vodja službe za mednarodno in raziskovalno dejavnost na UL FGG

prof. dr. Matjaž Dolšek

koordinator programa Erasmus+ na UL FGG in prodekan za raziskovalno in mednarodno področje.

Skip to content