Cenik za študijsko leto 2021/2022

Cenik za strokovno, razvojno in konzultantsko delo delavcev UL FGG

Cenik najema prostorov na UL FGG

Arhiv cenikov UL za pretekla študijska leta