Organizacijske enote

Pedagoško-raziskovalne enote (PRE)

Inštituti

Laboratoriji

  • Hidrotehniški laboratorij (HTL)
  • Konstrukcijsko prometni laboratorij (KPL)

Tajništvo