Raziskovalna dejavnost na UL FGG

Raziskovalna dejavnost

Na FGG izvajamo znanstveno-raziskovalno delo kot temeljno, uporabno in razvojno raziskovalno delo ter zanj prejemamo okoli četrtino svojih prihodkov. Opravljamo ga tako znotraj nacionalnega raziskovalnega programa kot tudi zunaj njega, bodisi v slovenskem prostoru ali s sodelovanjem v evropskih projektih in mednarodnih bilateralnih projektih.

Sodelovanje v današnjem skupnem evropskem raziskovalnem prostoru se je začelo že v sredini devetdesetih let prejšnjega stoletja, ko smo se vključili v 4. okvirni program in projekte TEMPUS. Slednje smo izkoristili za temeljito prenovo študijskih programov, predvsem geodezije, in uvedbo novega študijskega programa Vodarstvo in komunalno inženirstvo. V zadnjem obdobju imajo posebno mesto projekti Evropske komisije, predvsem 6. in 7. okvirni program ter različni programi, kot so COST, Leonardo da Vinci, Interreg in druge oblike mednarodnega sodelovanja. Letno tako sodelujemo že v skoraj 70 nacionalnih in mednarodnih projektih.

Od samega začetka aktivno sodelujemo v programu mladih raziskovalcev, v zadnjem času tudi s kandidati iz gospodarstva. Na FGG raziskuje letno povprečno že preko 30 raziskovalcev, število zaposlenih doktorjev znanosti pa je več kot 70. Število kakovostnih znanstvenih objav stalno narašča. V raziskovalno opremo smo v preteklem obdobju vlagali predvsem sami, in sicer iz raziskovalnih projektov ter kasneje raziskovalnih programov, iz namenskih sredstev dela mladih raziskovalcev in prihodkov, pridobljenih s strokovnim ter raziskovalnim delom na trgu. Deloma smo raziskovalno opremo kupovali tudi z namenskimi razpisi, v zadnjem času ARRS.

Vseskozi smo si prizadevali za močno informacijsko podporo raziskovanja in smo sami veliko vlagali v nabavo strokovne in znanstvene periodike ter knjig, v zadnjem času zelo uspešno kot člani konzorcija na UL. Letno tako pridobivamo v povprečju 2.500 enot gradiva, od tega preko 300 naslovov periodike.

Novice

Informativni dan 2020 za študij 3. stopnje na UL FGG

Vabimo vas na informativni dan za doktorska študijska programa Grajeno okolje, ki ga izvaja UL FGG, in za interdisciplinarni doktorski študij Varstvo okolja, v katerem UL FGG sodeluje.

Predstavitev projekta »Renesansa stare dame«

V četrtek, 20. junija 2019, je ekipa projekta »Renesansa stare dame«, sestavljena iz študentov treh fakultet Univerze v Ljubljani – Zdravstvene fakultete, Fakultete za gradbeništvo in geodezijo in Fakultete za arhitekturo, predstavila rezultate svojega dela v...

Informativni dan za študij 3. stopnje na UL FGG

Vabimo vas na informativni dan za doktorska študijska programa Grajeno okolje, ki ga izvaja UL FGG, in za interdisciplinarni doktorski študij Varstvo okolja, v katerem UL FGG sodeluje.

Projekt nadgradnje varnosti v NEK: Revizija PGD za objekt BB2

Sestanek predstavnikov FGG, Nuklearne elektrarne Krško in podjetji, ki sodelujejo pri projektiranju in gradnji novega objekta BB2 v sklopu projekta nadgradnje varnosti v NEK.

Število programskih skupin na UL FGG

Število temeljnih in aplikativnih projektov na UL FGG

Število ciljnih raziskovalnih projektov na UL FGG