Skladno s pogodbo o sofinanciranju dejavnosti NC SI FEANI, ki je bila podpisana 12. maja 1997 med Univerzo v Ljubljani, Univerzo v Mariboru in Zvezo inženirjev in tehnikov Slovenije – ZITS (naslednica je Slovenska inženirska zveza – SIZ) s Slovenskim nacionalnim komitejem NC SI FEANI, je bil opravljen vpis inženirskih programov tehničnih in naravoslovnih fakultet Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru v FEANI INDEX.

 

FEANI INDEX je dokument, kjer so zbrani s strani FEANI EMC (European Monitoring Committee) preverjen inženirski programi evropskih univerz.

Nacionalni nadzorni odbor NMC FEANI je v letu 2014 pripravil ustrezen elaborat in ga v mesecu septembru 2014 predložil FEANI EMC. Dne 24. decembra 2014 so iz Bruslja posredovali obvestilo, da so programi potrjeni in bodo vneseni v FEANI INDEX.

Kot že zapisano so sedaj s strani FEANI priznani bolonjski inženirski programi prve in druge stopnje, ki imajo svoje korenine v predbolonjskih strokovnih in univerzitetnih programih. Absolventi inženirskih programov, ki so vpisani v FEANI INDEX, imajo skladno s pravili FEANI pravico, da si pridobijo naziv EUR-ING. Lahko pa pri SIZ (NC SI FEANI) zaprosijo na evropsko inženirsko kartico Engineering card (www.engineering-card.si), ki postaja vseevropski strokovni identifikacijski dokument za inženirje.

Skip to content