ARRS:

Sistem IZUM:

Prehrana

Na povezavi se nahajajo dnevno osveženi meniji bližnjih restavracij.

V skladu s pravilnikom vsaka članica UL imenuje zaupne osebe, ki so posebej usposobljene za obravnavo nadlegovanja in h katerim se lahko obrnejo po pomoč študentke in študenti kot tudi zaposleni na UL. Na UL FGG so bili kot zaupne osebe imenovani:

  • pred. dr. Aleš Golja, telefon: +386 1 4768 573, kabinet: 309, Jamova 2
  • izr. prof. dr. Marjeta Kramar Fijavž, telefon: +386 1 4768 546, kabinet: 215, Jamova 2
  • doc. dr. Peter Češarek, telefon: +386 1 4768 501, kabinet: 502, Jamova 2
  • Romana Hudin, univ. dipl. angl. in nem., telefon: +386 1 4768 628, kabinet: 003, Jamova 2
Skip to content