Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani je pri mednarodni agenciji za akreditacijo študijskih programov v inženirstvu, informatiki, naravoslovju in matematiki – ASIIN e.V. v celoti izpolnila zahtevane pogoje in pridobila  akreditacijo za vse svoje prvo- in drugostopenjske študijske programe:

  • Univerzitetni študijski program prve stopnje Gradbeništvo
  • Univerzitetni študijski  program prve stopnje Geodezija in geoinformatika
  • Univerzitetni študijski program prve stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo
  • Visokošolski študijski program prve stopnje Operativno gradbeništvo
  • Visokošolski študijski program prve stopnje Tehnično upravljanje nepremičnin
  • Magistrski študijski  program druge stopnje Gradbeništvo
  • Magistrski študijski program druge stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo
  • Magistrski študijski program druge stopnje Geodezija in geoinformatika
  • Magistrski študijski program druge stopnje Stavbarstvo
  • Magistrski študijski program druge stopnje Prostorsko načrtovanje

Mednarodna akreditacija študijskih programov ASIIN velja za obdobje šestih let oz. do 30. 9. 2021.