Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani je pri mednarodni agenciji za akreditacijo študijskih programov v inženirstvu, informatiki, naravoslovju in matematiki – ASIIN e.V. v celoti izpolnila zahtevane pogoje in pridobila akreditacijo za tri drugostopenjske študijske programe:

Mednarodna akreditacija študijskih programov ASIIN velja za obdobje sedmih let oz. do 30. 9. 2029.

Skip to content