Izpitni roki

V jesenskem izpitnem obdobju se lahko pri posameznem predmetu razpišeta dva izpitna roka, izmed katerih lahko posamezni študent opravlja izpit le na enem.

39. člen

Pravilnika o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG

Pred prijavo v spletnem referatu obvezno preverite čas izpita.

Izpitni termini se iz spletnega referata na spletne strani prenašajo enkrat dnevno.

Skip to content