Evropski magistrski študij informacijskega modeliranja zgradb (BIM A+)

Na podlagi razpisa EU komisije je Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerze v Ljubljani (UL FGG) skupaj z Univerzo v Minhu in Politehniko v Milanu pridobila 2.1 mio EUR iz prestižnega programa Erasmus + za sofinanciranje mobilnosti in razvoja skupnega Evropskega magistrskega študija informacijskega modeliranja zgradb z nazivom BIM A+ (angl. European Master in Building Information Modelling).

BIM A+ je odziv na vse večje potrebe EU trga po storitvah BIM, ki predstavlja prihodnost projektiranja in digitalizacije procesa graditve. Program bo zagotavljal relevantnost in prenos dobrih praks, saj bo v odboru sodelovalo tudi 25 pridruženih partnerjev akademskih inštitucij in združenj, razvijalcev načrtovalskih tehnologij ter projektantskih in izvajalskih podjetij iz EU, Rusije in bližnjega vzhoda. Veseli nas, da so v ugledni družbi največjih mednarodnih projektantskih in inženiring-izvajalskih podjetij, kot sta Arup in Salini, tudi nekatera vodilna projektantska in inženiring podjetja v Sloveniji, kot so IBE, Ržišnik in Perc, Riko. Program sta podprli tudi strokovni združenji IZS in GZS, k sodelovanju pa želimo pritegniti tudi druga podjetja in združenja z relevantnih področij.

BIM na UL FGG: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerze v Ljubljani že 10 let postopoma uvaja BIM v kurikulum programov 1. in 2. stopnje. BIM A+ je mednarodni študijski program, ki je rezultat raziskovalnega, pedagoškega dela in strokovnega dela na področju BIM in digitalizacije. BIM A+ bo enoletni (60 ECTS) program, ki bo nudil vrhunska znanja s področja sodobnega projektiranja, upravljanja projektnih informacij in načrtovalskih tehnologij ter napredne digitalizacije v procesu graditve. Posebnost programa je mednarodno sodelovanje, mobilnost, e-vsebine, strnjena izvedba in modularnost, ki bo omogočila tudi zaposlenim strokovnjakom, ki ne morejo biti dalj časa odsotni z dela, da se udeležijo izobraževanja samo določenih vsebin ter za to pridobijo ustrezna dokazila.

Pripravo predloga je na UL FGG koordiniral in vsebinsko sooblikoval doc. dr. Tomo Cerovšek, KGI, mednarodno priznani ter največkrat citirani slovenski avtor znanstvene objave o BIM, z bogatimi izkušnjami glede uporabe BIM v praksi, član prestižne skupine kraljevega združenja RICS Certified BIM Managers, in predavatelj BIM na UL FGG ter Dublin Institute of Technology (DIT).

Skip to content