Program magistrskega študija Obvladovanje tveganj pri poplavah (FLOODRisk)

Program magistrskega študija Obvladovanje tveganj pri poplavah »Flood Risk Management« (FLOODRisk) je ponovno dobil podporo EU programa Erasmus+. Magistrski program FLOODRisk je prvič dobil podporo Erasmus+ v obdobju 2011-2017. Pri izvajanju programa sodelujejo visokošolski zavodi: IHE Institute for Water Education iz Delfta na Nizozemskem, Technische Universität Dresden iz Nemčije, Universitat Politècnica de Catalunya iz Španije in Univerza v Ljubljani. Pri izvajanju programa in izdelavi magistrskih nalog sodeluje še dvanajst raziskovalnih organizacij iz različnih držav po svetu, ki se ukvarjajo z zaščito pred poplavami. Program ima tudi svojo spletno stran.

V okviru študijskega programa študentje opravijo prvi semester na TU Dresden, nadaljujejo na IHE, nato politehniki iz Barcelone in zaključijo s predavanji v Ljubljani na UL FGG. Magistrske naloge v četrtem semestru lahko delajo na partnerskih univerzah in raziskovalnih organizacijah. V generaciji je nekaj čez dvajset študentov, vsak iz druge države in približno polovica iz EU.

Študij je do sedaj uspešno končalo več kot sto študentov, ki so uspešno nadaljevali svoje kariere z nadaljevanjem študija z doktorati širom po svetu in zaposlitvijo na različnih področjih povezanih z obrambo pred poplavami kot projektanti, hidro-modelarji, napovedi poplav in izdelavi opozoril, svetovalci pri političnih odločitvah, prostorskem planiranju in ne nazadnje tudi vplivu podnebnih sprememb.

Raziskovalno delo študentov pri izdelavi magistrskih nalog je tudi vpeto v delo UNESCO katedre za zmanjševanje tveganj ob vodnih ujmah WDRR. Seminarske naloge zadnje generacije študentov so objavljene na http://videolectures.net/floodriskmaster2018_ljubljana/.

Rezultati študija so bili s strani Eramus+ zelo dobro ocenjeni, tako da ima študij zagotovljeno podporo tudi v naslednjem petletnem obdobju. V obdobju, ko študij ni imel podpore Erasmus+, se je le-ta uspešno nadaljeval s študenti samoplačniki, kar potrjuje njegov pomen in kvaliteto.

Skip to content