Letopis UL FGG

Nagovor dekana v letopisu 2015/16 in 2016/17

Pred Vami je dvoletni letopis UL FGG, ki v zgoščeni obliki ponuja prerez življenja in dela v letih od 2015 do 2017 – gospodarska kriza v Sloveniji in svetu je mimo in fakulteta ostaja vitalna, a ob tem marsikateri kazalnik ostaja obrnjen navzdol.

Za nami so izgubljena leta, ki jih bomo morali nadomestiti, če bomo želeli izpolniti zastavljeno vizijo razvoja fakultete do leta 2025. Glavno sporočilo je, da smo po več letih ustavili finančno nazadovanje, a nismo uspeli ustaviti upadanja števila vpisanih študentov. Posledično se je zmanjšal tudi kolektiv zaposlenih, ki se stara. Skupaj z drugimi članicami Univerze v Ljubljani pričakujemo, da bo družba končno prepoznala vlogo, ki jo imamo v družbi, in zagotovila solidne delovne pogoje ter možnosti razvoja in prilaganja fakultete novim smerem razvoja.

Zadnja leta nas zaznamuje intenzivna promocija fakultete in poklicev, za katere izobražujemo. Žal so za mladino zanimivi le določeni inženirski poklici, vse manj klasični poklici in vse bolj poklici prihodnosti, med katere bi lahko uvrstili gradbene inženirje digitalnega (računalniškega) modeliranja stavb in inženirskih gradenj, infrastrukturnega inženirja, geoinformatika, okoljskega inženirja, stavbenika pametnega grajenega okolja (stavb, mest in zelene infrastrukture). Pred nami so številni izzivi, ki jih zahteva digitalizacija družbe in industrija 4.0.

prof. dr. Matjaž Mikoš,
dekan UL FGG

2015/2016 in 2016/2017

 

Uvodni nagovor dekana v letopisu 2013/14 in 2014/15

Spoštovani bralec,

pred Vami je dvoletni letopis FGG, ki v zgoščeni obliki ponuja prerez življenja in dela v letih 2013 do 2015 – gre za težavno obdobje, ki ga je zaznamovala gospodarska kriza. Danes, ob ponovni gospodarski rasti in bolj optimističnim pogledom, je branje letopisa kot pogled, kaj je fakulteta storila, da čim manj boleče prebrodi splošno in gospodarsko krizo ter ohrani svoj položaj v okviru Univerze v Ljubljani, v Sloveniji
in v mednarodnem prostoru.

Vsaka kriza je tudi priložnost za spremembe in nov začetek. Prehojena pot v preteklih letih je dokaz sprememb, ki smo jim bili priča. Delovanje fakultete je zaznamovala skrb po ohranitvi kakovosti izvedbe študijskih programov, kar smo ob zmanjšanem vpisu novih študentov in zmanjšanju zanimanja za študij na fakulteti imeli kot svojo prioritetno skrb.

Delo diplomantov fakultete je preveč odgovorno, da bi se lahko obnašali oportuno in zniževali kriterije poučevanja in raziskovanja. Upad pedagoškega dela smo poskušali nadomestiti s povečanjem raziskovalnega in strokovnega udejstvovanja, raziskovalno delo v Sloveniji pa odlično dopolnuje sodelovanje v mednarodnem raziskovalnem okolju.

Želim Vam prijetno branje o doseženih uspehih naših študentov in sodelavcev ter o podrobnem delu fakultete in njenih dosežkov kakor tudi ob morda suhoparnem pregledovanju njene strukture. Letopis je napisan tudi za zanamce, ki bodo čez leta gledali na preteklo pot fakultete in morda opazili, da se v preteklosti določeni problemi in izivi kar nekako ciklično ponavljajo, kakor da se ne znamo učiti na lastnih napakah in iz lastnih izkušenj.

Fakulteta je ohranila lastno kohezijo in povezanost, tudi zaradi korektnih medsebojnih odnosov, skupnega prizadevanja za njeno promocijo doma in v tujini in ker smo spoštovali medsebojno različnost in pri posameznih pomembnih odločitvah stali skupaj.

Prijetno branje Vam želi
prof. dr. Matjaž Mikoš,
dekan UL FGG

2013/2014 in 2014/2015