Letopis UL FGG

Uvodni nagovor dekana v letopisu 2013/14 in 2014/15

Spoštovani bralec,

pred Vami je dvoletni letopis FGG, ki v zgoščeni obliki ponuja prerez življenja in dela v letih 2013 do 2015 – gre za težavno obdobje, ki ga je zaznamovala gospodarska kriza. Danes, ob ponovni gospodarski rasti in bolj optimističnim pogledom, je branje letopisa kot pogled, kaj je fakulteta storila, da čim manj boleče prebrodi splošno in gospodarsko krizo ter ohrani svoj položaj v okviru Univerze v Ljubljani, v Sloveniji
in v mednarodnem prostoru.

Vsaka kriza je tudi priložnost za spremembe in nov začetek. Prehojena pot v preteklih letih je dokaz sprememb, ki smo jim bili priča. Delovanje fakultete je zaznamovala skrb po ohranitvi kakovosti izvedbe študijskih programov, kar smo ob zmanjšanem vpisu novih študentov in zmanjšanju zanimanja za študij na fakulteti imeli kot svojo prioritetno skrb.

Delo diplomantov fakultete je preveč odgovorno, da bi se lahko obnašali oportuno in zniževali kriterije poučevanja in raziskovanja. Upad pedagoškega dela smo poskušali nadomestiti s povečanjem raziskovalnega in strokovnega udejstvovanja, raziskovalno delo v Sloveniji pa odlično dopolnuje sodelovanje v mednarodnem raziskovalnem okolju.

Želim Vam prijetno branje o doseženih uspehih naših študentov in sodelavcev ter o podrobnem delu fakultete in njenih dosežkov kakor tudi ob morda suhoparnem pregledovanju njene strukture. Letopis je napisan tudi za zanamce, ki bodo čez leta gledali na preteklo pot fakultete in morda opazili, da se v preteklosti določeni problemi in izivi kar nekako ciklično ponavljajo, kakor da se ne znamo učiti na lastnih napakah in iz lastnih izkušenj.

Fakulteta je ohranila lastno kohezijo in povezanost, tudi zaradi korektnih medsebojnih odnosov, skupnega prizadevanja za njeno promocijo doma in v tujini in ker smo spoštovali medsebojno različnost in pri posameznih pomembnih odločitvah stali skupaj.

Prijetno branje Vam želi
prof. dr. Matjaž Mikoš,
dekan UL FGG

2013/2014 in 2014/2015