Letopis UL FGG

Nagovor dekana v letopisu 2017/18 in 2018/19

Pred vami je nov dvoletni letopis UL FGG, ki v zgoščeni obliki ponuja prerez življenja in dela v letih od 2017 do 2019 – to obdobje smo zaključili z obeležitvijo stoletnice Univerze v Ljubljani.

Z zadovoljstvom in ponosom smo se ozrli na prehojeno pot po letu 1919, ko smo kot del Tehniške fakultete postali ustanovna članica Univerze v Ljubljani. Uspešen razvoj, ki ni bil vedno le premočrten, imamo za temelj svojega poslanstva in vizije razvoja v prihodnosti. Stoletnica ustanove je gotovo mejnik, vreden pozornosti, in razlog za zadovoljstvo. A čas teče prehitro, da bi se ustavili in zastali v razvoju. Pred nami so novi izzivi digitalizacije družbe in s tem tudi prilagoditve pedagoškega procesa. Čaka nas hitra preobrazba družbe zaradi prilagajanja hitrim spremembam podnebja in zahtev po vzdržnem razvoju. Pri vsem tem moramo sodelovati z osebnim gledom kot ustanova in kot posamezniki ter s prilagojenimi vsebinami posodobljenih učnih programov.

Delovati moamo za večjo prepoznavnost poklicev, za katere izobražujemo, ki so tradicionalni, a izgubljajo na privlačnosti in ne zbujajo dovolj zanimanja mlade generacije. Nujno moramo še naprej razvijati take kompetence svojih študentov, ki jim bodo skupaj s kakovostnim znanjem pomagale v poklicnem življenju v 21. stoletju.

Verjamem, da je letopis UL FGG zgoščen, a tudi točen prerez naših dosežkov in prizadevanj za kakovostno, mednarodno prepoznavno delovanje na področju pedagoškega, raziskovalno-razvojnega in strokovnega dela v dveh letih

prof. dr. Matjaž Mikoš,
dekan UL FGG

Letopis 2017/2018 in 2018/2019

 

Letopis 2013/2014 in 2014/2015

Letopis 2015/2016 in 2016/2017