Spoštovani študenti in sodelavci UL FGG.

Kot smo vas seznanili 23. 8. 2021 (obvestila na vseh vhodih v stavbe UL FGG), je izpolnjevanje pogoja prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT pogoj) obvezno za vstop v stavbo visokošolskega zavoda, kar pomeni za vse zaposlene, študente in zunanje obiskovalce Fakultete za gradbeništvo in geodezijo UL.

Pogoj PCT je izpolnjen, če razpolagate z enim od spodaj navedenih dokazil, in sicer:

  1. z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa;
  2. z digitalnim COVID potrdilom EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR (v nadaljnjem besedilu: EU DCP);
  3. z digitalnim COVID potrdilom tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku (v nadaljnjem besedilu: DCP tretje države);
  4. z dokazilom o cepljenju zoper COVID-19 (dodatne informacije TUKAJ);
  5. z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev;
  6. s potrdilom zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev ali
  7. z dokazilom iz 5. ali 6. točke tega odstavka in ste bili v obdobju, ki ni daljše od osmih mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepljeni z enim odmerkom cepiva iz 4. točke tega odstavka, pri čemer v primeru cepiv iz prve in druge alineje 4. točke tega odstavka zadostuje en odmerek. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja.

Zaposleni in študenti UL FGG, ki ne izpolnjujejo pogoja prebolevnosti in cepljenosti iz Odloka, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (točke 1 do 7 zgoraj), se tedensko brezplačno testirajo na virus SARS-CoV-2 s  hitrim antigenskim testom (test HAG).

Podatki o mestih testiranja in načinu prijave so TUKAJ.

Verjamem, da boste vsi zaposleni in študenti zagotovili izpolnjevanje pogoja PCT in imeli za to ustrezna dokazila. Izpolnjevanje pogoja smo v skladu z Odlokom o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Ur. l. RS 129/2021 s spremembami in dopolnitvami) dolžni preverjati. Kdor izpolnjevanja pogoja ne bo izkazal, bo napoten na testiranje.

V zaprtih javnih prostorih je še vedno obvezna uporaba zaščitne maske in obvezno razkuževanje rok ob vstopu na fakulteto.

Zaposlene pozivamo k naravnemu prezračevanju, in sicer k rednemu odpiranju oken in zagotovitvi ustreznega prezračevanja prostorov z zunanjim zrakom.

O spremembah predpisov povezanih s protikoronskimi ukrepi vas bomo sproti obveščali.

Lepo pozdravljeni,

prof. dr. Violeta Bokan Bosiljkov, dekanja