Select Page

Seznam učbenikov UL FGG

Na strani so predstavljeni učbeniki UL FGG. Nakup za fizične osebe je od 2022 mogoč le preko spletne knjigarne UL (poglavje TEHNIKA). Navodila za izvedbo nakupa se nahajajo na strani: https://www.fgg.uni-lj.si/spremenjen-postopek-prodaje-ucbenikov-ul-fgg-v-letu-2022/

Matematika 1: izpitne naloge s postopki reševanja

Avtorji: Ganna Kudryavtseva, Mojca Premuš, Marjeta Škapin-Rugelj

Obseg: 190 str.

Izdajatelj, založnik: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Leto izdaje: 2019

ISBN: 978-961-6884-63-1

Cena:  brezplačno

Visual Basic: vaje za gradbenike

Avtor: Vlado Stankovski

Obseg: 102 str.

Izdajatelj, založnik: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Leto izdaje: 2019

ISBN: 978-961-6884-66-2

Cena: brezplačno

Trdnost II

Avtor: Stanislav Srpčič

Obseg: 386 str.

Izdajatelj, založnik: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Leto izdaje: 2015

ISBN: 978-961-6884-32-7

 

Razprodano!

Trdnost I

Avtor: Stanislav Srpčič

Obseg: 420 str.

Izdajatelj, založnik: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Leto izdaje: 2015

ISBN: 978-961-6884-31-0

 

Razprodano!

Verjetnostni račun in statistika

Avtor: Goran Turk
Univerzitetni učbenik

Obseg: 264 str.

Izdajatelj in založnik: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Leto izdaje: 2012

ISBN: 978-961-6884-04-4

Cena z DDV: 16,50 €

Osnove gradbene fizike

Avtorja: Jože Peternelj, Zvonko Jagličić

Univerzitetni učbenik

Obseg: 166 str.

Izdajatelj in založnik: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Leto izdaje: 2014

ISBN: 978-961-6884-15-0

Cena z DDV: 25,00 €

Osnove hidrologije

Avtorja: Mitja Brilly, Mojca Šraj

Naslov: Osnove hidrologije

Obseg: 309 str.

Izdajatelj in založnik: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Leto izdaje: 2014

ISBN: 961-6167-80-4

 

Cena z DDV: 15,00 €
Vsebina
V učbeniku je podana snov hidrologije s pregledno razlago osnovnih pojmov hidrologije in poglobljenima poglavjema hidrometrije in statistike v hidrologiji. Vodno bogastvo Slovenije in pestrost vodnega režima v relativno majhnem prostoru sta pogojevala intenzivni razvoj hidrotehnične stroke in hidroloških znanosti v Sloveniji. Pri načrtovanju objektov, ne samo hidrotehničnih, je potrebno znanje o režimu voda kot o sestavnem delu okolja, kjer bo objekt zgrajen. Nenazadnje so problemi varstva in zaščite okolja neločljivo povezani z režimom gibanja in kakovosti voda. Učbenik zajema osnovna znanja za dosego teh ciljev.

Matematika I: 1. del

Avtor: Vito Lampret

Obseg: 442 str.

Izdajatelj in založnik: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za
gradbeništvo in geodezijo

Leto izdaje: 2013

ISBN: 978-961-6884-16-7

 

Cena z DDV: 30,00 €

Vzdrževanje cest

Avtor: Janez Žmavc

Obseg: 289 str.

Izdajatelj in založnik: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Leto izdaje: 2010

ISBN: 978-961-6527-18-7

Razprodano!

Podeželje na preizkušnji

Avtorji: Alma Zavodnik Lamovšek, Alenka Fikfak, Ana Barbič, Manica Baša in Anton Prosen

Obseg: 267 str.

Izdajatelj in založnik: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Leto izdaje: 2010

ISBN: 978-961-6167-94-9

 

Cena z DDV: 20,00 € Razprodano!

Statistika. Vaje

Avtorja: Samo Drobne, Goran Turk

Obseg: 181 str.

Izdajatelj in založnik: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Leto izdaje: 2009

ISBN: 978-961-6167-64-2

 

Cena z DDV: 12,00 €

Osnove mehanike trdnih teles

Univerzitetni učbenik
Avtorja: Marjan Stanek, Goran Turk

Obseg: 254 str.

Izdajatelj in založnik: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Leto izdaje: 2008

ISBN: 961-6167-25-3

 

Razprodano!

Statika 2

Univerzitetni učbenik
Avtorja: Marjan Stanek, Goran Turk

Obseg: 208 str.

Izdajatelj in založnik: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Leto izdaje: 2008

ISBN: 978-961-6167-86-4

 

Cena z DDV: 17,00 €

Prostorsko načrtovanje turizma

Avtor: Andrej Pogačnik

Obseg: 196 str.

Izdajatelj in založnik: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Leto izdaje: 2008

ISBN: 978-961-6167-85-7

 

Cena z DDV: 20,00 €

Gradnja cest. Voziščne konstrukcije

Avtor: Janez Žmavc

Obseg: 357 str.

Izdajatelj in založnik: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Leto izdaje: 2007

ISBN: 978-961-6527-09-5

 

Cena z DDV: 17,00 €

Kako izdelamo prostorske načrte

Avtor: Andrej Pogačnik

Obseg: 300 str.

Izdajatelj in založnik: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Leto izdaje: 2006

ISBN: 961-230-288-X

 

Cena z DDV: 10,00 €

Tehnologija GIS.

Univerzitetni učbenik

Avtor: Radoš Šumrada

Obseg: 330 str.

Izdajatelj in založnik: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Leto izdaje: 2005

ISBN: 961-6167-77-4

 

Cena z DDV: 3,00 €

Strukture podatkov in prostorske analize

Univerzitetni učbenik

Avtor: Radoš Šumrada

Naslov: Strukture podatkov in prostorske analize.

Obseg: 284 str.

Izdajatelj in založnik: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Leto izdaje: 2005

ISBN: 961-6167-66-9

 

Cena z DDV: 20,00 €

Statika 1

Avtorja: Marjan Stanek, Goran Turk

Obseg: 329 str.

Izdajatelj in založnik: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Leto izdaje: 2017

ISBN: 961-6167-76-6

 

Cena z DDV: 27,00 €
Vsebina
Delo sestavlja šest poglavij, ki so povezana tako, da se znanje iz prejšnjih uporabi v naslednjih. V prvem poglavju so podani osnovni pojmi. Opisane so tudi različne vrste konstrukcij in različni računski modeli. V poglavju Ravnotežne enačbe so podane ravnotežne enačbe za različne sisteme sil v ravnini in prostoru. Posebno težo smo dali razpravi o potrebnosti in zadostnosti ravnotežnih pogojev za mirovanje telesa. Kinematične enačbe uporabimo za opis podpor in vezi. Opisana je originalna metoda za določitev dejanskega števila prostostnih stopenj. V tem poglavju je pojasnjeno tudi računanje stopnje statične nedoločenosti konstrukcije ter povezava med stopnjo statične nedoločenosti in številom prostostnih stopenj. Četrto poglavje opisuje linijske konstrukcije. Definiramo linijsko obtežbo in notranje sile v linijskih konstrukcijah. Posebej je obravnavana analiza paličja, okvirne konstrukcije in konstrukcije, sestavljene iz palic in upogibnih nosilcev. V petem poglavju so na kratko opisane grafične metode. Delo zaključuje opis izračuna težišč teles in likov.

Urbanistično planiranje

Avtor: Andrej Pogačnik

Naslov: Urbanistično planiranje

Obseg: 252 str.

Izdajatelj in založnik: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Leto izdaje: 2005

ISBN: 961-6167-30-8

 

Cena z DDV: 15,00 €

Osnove zdravstveno hidrotehnične infrastrukture

Avtor: Jože Panjan

Obseg: 289 str

Izdajatelj in založnik: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Leto izdaje: 2005

ISBN: 961-6167-48-0

 

Cena z DDV: 17,00 €
Vsebina
Učbenik posreduje temeljna izhodišča o sistemih in napravah s področja zdravstvene hidrotehnike, njihov pomen, tehnično-inženirske podatke, velikostne razrede in oblike. Poudarek je tudi na varovanju in vodenju evidence oziroma informacijskih sistemih za zdravstveno hidrotehnične sisteme, objekte in naprave ter poudarja interdisciplinarnost, še posebej z vidika zaščite voda. Ker je tak prikaz primeren tudi za upravljavce sistemov in vzdrževalce, so poudarjeni tudi nekateri vidiki upravljanja in vzdrževanja, še posebej v primeru nesreč. Zaradi vsesplošnega pomena voda je pomembno tudi splošno osveščanje vseh, še posebej tistih, ki kakorkoli sodelujejo pri načrtovanju, izvedbi in vzdrževanju zdravstveno hidrotehnične infrastrukture na državni in lokalni ravni.

Evidentiranje nepremičnin

Univerzitetni učbenik

Avtor: Miran Ferlan

Obseg: 262 str.

Izdajatelj in založnik: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Leto izdaje: 2005

ISBN: 961-6167-67-7

 

Cena z DDV: 19,00 €

Statika linijskih konstrukcij I

Avtor: Janez Duhovnik

Obseg: 223 str.

Izdajatelj in založnik: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Leto izdaje: 2005

ISBN: 978-961-6167-79-6

 

Cena z DDV: 12,50 €

Matematična kartografija

Kartografske projekcije

Avtor: Miroslav Peterca

Obseg: 211 str.

Izdajatelj in založnik: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Leto izdaje: 2001

ISBN: 961-6167-42-1

 

Cena z DDV: 11,00 €

Osnove organizacije v gradbeništvu

Avtor: Edo Rodošek

Obseg: 192 str.

Izdajatelj in založnik: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Leto izdaje: 1998

ISBN: 961-6167-22-7

 

Cena z DDV: 11,00 €

Železnice I. Projektiranje, gradnja in vzdrževanje prog

Avtor: Bogdan Zgonc

Obseg: 225 str.

Izdajatelj in založnik: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Leto izdaje: 1996

ISBN: 961-6167-14-6

 

Cena z DDV: 8,00 €

Jeklene konstrukcije

Avtor: Franci Kržič

Obseg: 208 str.

Izdajatelj in založnik: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Leto izdaje: 1994

ISBN: 86-80223-36-0

 

Cena z DDV: 15,00 €

Zgodovinski razvoj koncepta bioklimatske zgradbe na Slovenskem

Avtor: Aleš Krainer

Obseg: 102 str.

Izdajatelj in založnik: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Leto izdaje: 1993

ISBN: 0-9525703-6-X

Razprodano!
Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri