Raziskovalni inštitut za geo in hidro tveganja (RIGHT)

zaposleni telefon email
asist. Tamara Kuzmanić, mag. inž. rud. +386 1 4768 673 tamara.kuzmanic@fgg.uni-lj.si
asist. Mojca Likar, mag. mikr. +386 1 4768 661 mojca.likar@fgg.uni-lj.si
asist. dr. Sašo Petan, univ. dipl. inž. grad. +386 1 4254 052 saso.petan@fgg.uni-lj.si
viš. pred. dr. Jošt Sodnik, univ. dipl. inž. grad. +386 1 4254 052 jost.sodnik@fgg.uni-lj.si
asist. dr. Katarina Zabret, univ. dipl. inž. grad. +386 1 4768 680 katarina.zabret@fgg.uni-lj.si

Skip to content