Vabimo vas, da zunanji izbirni predmet izberete na UL FGG

Za vse zunanje študente, ki se želite nekoliko pobliže spoznati z vsebinami gradbeništva, geodezije, ali vodarstva in okoljskega inženirstva, smo na FGG pripravili tri predmete, namenjene študentom drugih fakultet, predvsem s področja družboslovja. Za vpis teh predmetov ni pogojev pristopa, ne morejo pa jih izbirati študenti kateregakoli študijskega programa s področja gradbeništva, geodezije ali vodarstva in okoljskega inženirstva. Podrobnosti o izvedbi predmetov lahko preberete v priloženih Učnih načrtih posameznega predmeta. V tem sklopu ponujamo:

Od ideje do gradbenega objekta (5 KT)

Vsaka gradnja se začne z idejo, od nje do končne izvedbe pa je zanimiva, izzivalna in v primeru neznanja lahko tudi trnova pot. Pri predmetu boste spoznali osnovne pojme gradbeništva, zakonodajne okvire umeščanja objektov v prostor in graditve objektov, značilnosti gradbenega projektiranja, gradbene materiale in postopek gradnje objekta kot investicijskega projekta. Glede na to, da se večina v svojem življenju sreča z gradnjo bivalnega ali počitniškega objekta so ponujena znanja koristna za ustrezno usmerjanje projekta ter za možnost dogovarjanja z izvajalci v vseh postopkih.

Merjenje in opisovanje prostora (4 KT)

Večina vseh naših vsakodnevnih aktivnosti je neločljivo povezana s prostorom, v katerem živimo. Ta naš prostor pa je omejen in zato ga moramo dobro poznati, prikazovati in načrtovati njegovo uporabo. Pri predmetu se boste seznanili s kompleksnostjo geodetskih del pri pridobivanju prostorskih podatkov, njihovem prikazovanju ter nekaterimi možnostmi uporabe. Spoznali boste osnovne merske metode v geodeziji, od zemeljskih do satelitskih, spoznali, kje lahko pridobimo podatke o naših nepremičninah, kako se načrtujejo posegi v prostor na različnih ravneh, predvsem pa na občinski ravni, kako deluje avtomobilska navigacija in na osnovi česa vam bodo odmerili davek na nepremičnine.

Naravne nesreče in njihov vpliv na okolje, prostor in družbo (6 KT)

Naravne nesreče so največkrat povem običajni naravni pojavi, ki nastanejo nesreče takrat, ko ogrožajo imetje in življenja ljudi. Pri predmetu se boste naučili prepoznavanja vrst naravnih nesreč, mehanizmov nastanka in razvoja posamezne vrste in možnih posledic, prepoznati značilnosti posamezne vrste naravne nesreče in možnosti zgodnjega ukrepanja, omilitve škode, odziva sil zaščite in reševanja ter s tem povezanega razumevanja pomena preventivnega ustreznega ukrepanja, predvsem pa pravočasnega ukrepanja v času dogodka. Pri nesrečah namreč največ škode preprečimo s pravilnim in pravočasnim ukrepanjem in zakaj ne bi vi pripomogli k temu s svojim znanjem.

Izbirate lahko tudi med vsem drugimi predmeti, ki se izvajajo na UL FGG. Najdete jih na naslednji povezavi: