Select Page

Predmeti na FGG

Statika gradbenih konstrukcij - B - OG VSŠ

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B - Operativno gradbeništvo (VS)
Izvajalci: nosilec in izvajalec: izr. prof. dr. Matija Gams
nosilec in izvajalec: prof. dr. Tatjana Isaković
asistent: doc. dr. Anže Babič
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta: Predmet je zasnovan tako, da študent praktično uporabi znanje, ki bo posredovano na predavanjih, in sicer: osnovno inženirsko modeliranje vplivov na konstrukcije v skladu z veljavnimi standardi (vključeni bodo stalni in spremenljivi vplivi ter osnovno najbolj preprosto modeliranje vplivov snega in vetra); osnove inženirskega modeliranja konstrukcij; računanje učinkov vplivov v tipičnih enostavnih ravninskih linijskih konstrukcijah, obremenjenih s statičnimi vplivi, s posebnim poudarkom na fizikalnem razumevanju in hitri določitvi učinkov vplivov; poenostavljeni praktični računi vplivov v ploščah; osnovna praktična uporaba računalniškega programa za račun ravninskih linijskih konstrukcij.
Namen predmeta:

Cilji:

-  študent s kritično analizo praktičnih primerov pridobi osnovno znanje o inženirskem modeliranju statičnih vplivov in gradbenih konstrukcij v skladu z veljavnimi standardi in

-  je sposoben samostojno modelirati in analizirati enostavne gradbene konstrukcije, ki jih v celoti ali po posameznih delih lahko analiziramo kot linijske ravninske konstrukcije.

-  Na praktičnih primerih pridobi znanje, potrebno za poenostavljeni račun vplivov v ploščah, ter praktično znanje za osnovno uporabo računalniških programov za analizo enostavnih gradbenih konstrukcij.

Predmetnospecifične kompetence:

- študent razume in obvlada modeliranje in analizo enostavnih gradbenih konstrukcij.
Literatura:

Izbrana poglavja iz:

Duhovnik, J. 2005. Statika linijskih konstrukcij I, Univerza v Ljubljani, FGG, str. 1-66 in 108–124.

Reflak, J. 2000. Osnove plošč, skripta,72 strani.

SAP 2000, Linear and Nonlinear Static and Dynamic Analysis and Design of Three-Dimensional Structures, Basic Analysis Reference Manual, Computers and Structures, 2012, – izbrana poglavja, ki se nanašajo na osnovno uporabo programa (dostopno na računalnikih v računalniških učilnicah na FGG).

Standardi: SIST EN 1990, Evrokod – Osnove projektiranja konstrukcij, Urad za standardizacijo in meroslovje

RS, 2004. SIST EN 1991-1-1, Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – Del 1-1: Splošni vplivi – Specifične teže, lastna teža, koristne obtežbe stavb, Urad za standardizacijo in meroslovje RS 2004. SIST EN 1991-1-3, Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – Del 1-3: Obtežbe snega, Urad za standardizacijo in meoslovje RS, 2002. SIST EN 1991-1-4, Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije – Del 1-4: Vplivi vetra, Urad za standardizacijo in meroslovje RS, 2002.
Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri