Select Page

Predmeti na FGG

Trdnost - B - OG VSŠ

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B - Operativno gradbeništvo (VS)
Izvajalci: nosilec in izvajalec: prof. dr. Dejan Zupan
asistent: doc. dr. Peter Češarek
ECTS 7 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Osnove mehanike deformabilnega telesa: koncept deformiranja in gibanja telesa, materialni in prostorski opis gibanja; kinematične enačbe deformabilnega telesa (tenzor deformacij in vektor pomikov deformabilnega telesa, geometrijski pomen normalnih in strižnih deformacij, ravninsko deformacijsko stanje);

Ravnotežne enačbe deformabilnega telesa (napetostni vektor, napetostni tenzor, normalna in strižna napetost, ravninsko napetostno stanje, glavne normalne napetosti); posplošeni Hookov zakon (elastični modul, Poissonov količnik, strižni modul); osnovne enačbe linearne teorije elastičnosti in reševanje na konceptualnem nivoju in z uporabo računalniškega programa; izrek o virtualnih pomikih in izrek o virtualnih silah; značilne konstitutivne enačbe gradbenih materialov (hiperelastični modeli, plastični modeli, visokoelastični modeli).

Analiza linijskih konstrukcij: osnovne predpostavke in enačbe upogiba z osno silo, račun notranjih sil, deformacij in pomikov preprostih elastičnih nosilcev z metodo direktne integracije, račun normalnih in strižnih napetosti v prečnem prerezu nosilca, glavne napetosti, geometrijske karakteristike prečnega prereza; osnovne predpostavke in enačbe enakomerne torzije, račun napetosti pri nosilcu s tankostenskim prečnim prerezom, torzijski vztrajnostni moment; analiza elastičnih linijskih konstrukcij z metodo pomikov in metodo sil, togostna matrika in obtežni vektor, vplivnice in ovojnice statično nedoločenih linijskih konstrukcij; osnovne enačbe geometrijsko nelinearne teorije ravninskih nosilcev, uklon elastičnega stebra, uklonska nosilnost stebra in vpliv različnih nepopolnosti na njegovo nosilnost, stabilnost konstrukcij.
Namen predmeta:

Cilji:

- spoznati osnovne mehanske koncepte pri analizi deformabilnega telesa in gradbenih konstrukcij (upogib z osno silo, enakomerna torzija),

- predstaviti pojav uklona stebra in vpliv različnih nepopolnosti na njegovo uklonsko nosilnost,

- naučiti osnovne metode reševanja elastičnih, linijskih konstrukcij z in brez uporabe računalniškega programa.

Predmetnospecifične kompetence:

- razumevanje, interpretiranje in kritično presojanje rezultatov različnih analiz gradbenih konstrukcij,

- razumevanje osnovnih metod reševanja preprostih statično določenih in nedoločenih linijskih gradbenih konstrukcij,

- razumevanje določitve uklonske nosilnosti stebrov,

- uporaba računalniških programov za analizo gradbenih konstrukcij.
Literatura:

Izbrana poglavja iz:

Stanek, M. in Turk, G. 2008. Osnove mehanike trdnih teles : [univerzitetni učbenik]. Ponatis. V Ljubljani: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 254 str., ilustr.

Stanek, M. in TURK, G. 2002. Trdnost, študijsko gradivo. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. Dostopno na: http://km.fgg.uni-lj.si/PREDMETI/Trdnost-OG/Literat.htm,

Srpčič, S. 2003. Mehanika trdnih teles. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 651 str.

Zupan, D. 2013. Trdnost : gradivo za vaje na študiju 1. stopnje Operativno gradbeništvo. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 1 optični disk (CD-ROM).

Saje, M, in Zupan, D. 2013. NODI : odprtokodni program za nelinearno dinamično analizo ravninskih okvirjev : gradivo pri predmetih Kinematika in dinamika in Numerične metode v teoriji konstrukcij. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 1 optični disk (CD-ROM).
Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri