Select Page

Predmeti na FGG

Geotehnične gradnje - B - OG - VSŠ

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B - Operativno gradbeništvo (VS)
Izvajalci: nosilec in izvajalec: izr. prof. dr. Boštjan Pulko
asistent: strok. sod. mag. Sebastjan Kuder
asistent: doc. dr. Matej Maček
asistent: asist. dr. Barbara Fortuna
ECTS 8 kreditnih točk
Vsebina predmeta: Preiskave trdnosti in deformabilnostni zemljin; izračun pomikov temeljnih tal po teoriji elastičnosti; mejna napetostna stanja v tleh -stabilnost tal in pobočij; osnove plitvega in globokega temeljenja (potrebne raziskave, načrtovanje, tehnologije); nosilnost tal pod plitvimi točkovnimi in pasovnimi temelji. Globoko temeljenje objektov (tehnologije, nosilnost in posedki osno obremenjenih pilotov); zemeljski pritiski, preproste težnostne podporne konstrukcije; gradnja objektov v odprti gradbeni jami, oporne konstrukcije; terenske preiskave tal; načrtovanje in gradnja nasipov; načrtovanje in gradnja vkopov; masna bilanca zemeljskih del, priprava temeljnih tal; odvodnjavanje, dreniranje; osnove uporabe geosintetikov.
Namen predmeta:

Cilji:

- usvojiti osnove mehanike tal in temeljenja ter razumeti bistvene posebnosti v primerjavi z ostalimi področji gradbeništva (odvisnost od preiskav tal, večfaznost in nelinearnost zemljin, 3D prostor).

Predmetnospecifične kompetence:

- razumevanje preprostih geotehničnih poročil o preiskavah tal in osnovnih tehnik preiskovanja,

- obvladovanje računanja nosilnosti in posedkov temeljev v homogenih tleh pri plitvem in globokem temeljenju,

- obvladovanje analiziranja preprostih težnostnih podpornih konstrukcij,

- razumevanje glavnih značilnosti na področju zemeljskih del.
Literatura:

Izbrana poglavja iz:

Majes, B. 2006. Skripta za predmet mehanika tal s temeljenjem, Ljubljana, 258 str.

SIST EN 1997-1, Geotehnično projektiranje – 1. del: Splošna pravila. 2006. 148 str.

Šuklje, L. 1984. Mehanika tal. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, 359 str.

Holtz, R.D., Kovacs W.D. 1981. An Introduction to geotehnical enginnering. New Jersey, Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, 733 str.

Logar, J., Majes, B. 2006. Skripta za predmet geotehnične gradnje, Ljubljana, 172 str.

Učno gradivo v spletni učilnici.
Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri