Select Page

Predmeti na FGG

Osnove masivnih konstrukcij - B - OG - VSŠ

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B - Operativno gradbeništvo (VS)
Izvajalci: nosilec in izvajalec: prof. dr. Tatjana Isaković
nosilec in izvajalec: izr. prof. dr. Matija Gams
ECTS 8 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Lastnosti in zgodovinski razvoj masivnih konstrukcij. Metoda mejnih stanj in varnostni faktorji za masivne konstrukcije. Mehanske lastnosti materialov (betona, jekla in zidovja). Projektiranje armiranobetonskih elementov: mejno stanje prereza in dimenzioniranje pri upogibu z osno silo, strigu in torziji in izbira začetnih dimenzij mejna stanja uporabnosti (kontrola razpok in načela računa povesov) konstruiranje armiranobetonskih elementov (razporejanje in oblikovanje armature, sidranje, preklopi, stebri, grede, stene, globoki nosilci in kratke konzole) osnove projektiranja (s tabelami) in konstruiranja AB plošč izdelava armaturnih načrtov in spiska armature temeljni konstrukterski ukrepi za zagotavljanje potresne odpornosti AB elementov.Osnovni pojmi iz prednapetega betona (ideja, izvedba, materiali, izgube prednapetja – informativno in pojem kabelske linije)

Projektiranje zidov: vrste zidakov in zidovja mejna strižna in upogibna nosilnost zida in dimenzioniranje osnove gradnje in utrjevanja zidanih stavb na potresnih območjih Temeljna pravila in predpisi za izvedbo masivnih konstrukcij.
Namen predmeta:

Cilji:

- pridobiti potrebne osnove za projektiranje betonskih in zidanih konstrukcij in informativno o prednapetih betonskih konstrukcijah.

Predmetnospecifične kompetence:

- obvladovanje mejnega stanja v prerezu,

- osvojitev osnovnih postopkov dimenzioniranja in konstruiranja,

- poznavanje ustreznih predpisov za projektiranje in gradnjo masivnih objektov.
Literatura:

Izbrana poglavja iz:

Fischinger, M. Osnove masivnih konstrukcij, UL, FGG, učbenik v pripravi, 150 strani.

Isaković, T., Fischinger, M. Zbirka rešenih nalog iz projektiranja AB konstrukcij z uporabo

standradov Eurokod, pred izidom, 186 strani.

Fischinger, M., et al. “DIAS : programski sistem za dimenzioniranje in analizo armiranobetonskih stavb : Priročnik za verzijo 1.0 (Poročilo IKPIR, 3/93). 1993. Ljubljana, FAGG, Oddelek za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, Dostopno na računalnikih v računalniških učilnicah na FGG.

Sorić, Z. 1999. Zidane konstrukcije I, Hrvatski savez građevinskih inženjera, izbrane teme iz poglavij 1, 2, 3, 4, 8, 9 in 10 (izbrane teme iz skupaj 167 strani)

Učno gradivo v spletni učilnici in na http://www.ikpir.fgg.uni-lj.si/EASY .

SIST EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij -Del 1-1: Splošna pravila in pravila za stavbe, 2004. (Urad za standardizacijo in meroslovje RS), 230 strani.
Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri