Predmeti na FGG

Projektiranje in gradnja cest - B - OG -VSŠ

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B - Operativno gradbeništvo (VS)
Izvajalci: izvajalec: viš. pred. dr. Robert Rijavec
ECTS 6 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Prometna politika; planiranje in okolje; razdelitev cest; projektna dokumentacija; določitev prečnega prereza; horizontalni potek osi; vertikalni potek osi; prostorsko vodenje; preglednost; trenje; razširitve; odvodnjevanje; dimenzioniranje zgornjega ustroja; objekti; vrste križišč; kolesarski površine; peš površine; umirjanje prometa; mirujoči promet; prometna signalizacija.

Namen predmeta:

Cilji

- seznaniti s transportnimi sistemi in s stvarnimi in predpisanimi pogoji za načrtovanje cest in spremljajočih ureditev ter tehničnimi rešitvami.

Predmetnospecifične kompetence

- sposobnost za samostojno izdelavo enostavnega projekta za cesto

- pridobitev sposobnosti za sodelovanje pri gospodarjenju s cestami in za skupinsko delo

- razumevanje metod in postopkov prinačrtovanju, projektiranju in gradnji.

Literatura:

Juvanc A. 2004. Temeljni pogoji za določanje cestnih elementov. Ljubljana, Interno gradivo UL FGG – PTI, 55 str.

Juvanc A. 2004. Geometrijski elementi ceste in vozišča. Ljubljana, Interno gradivo UL FGG – PTI, 67 str.

Različni tehnični predpisi za projektiranje cest (domači in tuji).