Predmeti na FGG

Gradiva - B - GR - UNI

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B - Gradbeništvo (UN)
Izvajalci: izvajalec: prof. dr. Violeta Bokan-Bosiljkov
izvajalec: prof. dr. Vlatko Bosiljkov
izvajalec: doc. dr. Petra Štukovnik
asistent: asist. dr. David Antolinc
asistent: asist. dr. Andreja Padovnik
ECTS 8 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Sistematični pregled gradiv in njihovih značilnosti. Osnove nauka o inženirskih materialih. Osnove standardizacije in obravnavanja gradiv v standardih in predpisih za načrtovanje in gradnjo objektov. Osnove kemičnih, fizikalnih in mehanskih lastnosti gradiv in njihovo določanje in preverjanje istovetnosti s pomočjo eksperimentalnih preiskav. Keramična gradiva: kamen; gradbena keramika in steklo; mineralna veziva, malte in ometi; betoni. Kovinska gradiva: železove kovine in neželezove kovine ter zlitine. Polimerna gradiva: umetne mase; ogljikovodikova gradiva. Kompozitna gradiva: umetna gradiva (z delci in vlaknasto armirane plastike, lastnosti, področja uporabe); naravna gradiva (les, papir in ostala naravna vlaknasta gradiva). Pregled metod in značilnosti eksperimentalnega preskušanja gradiv.

Namen predmeta:

Cilji

- Spoznavanje osnovnih in pomožnih gradbenih materialov, virov in tehnologij priprave ter predelave izhodnih materialov ali izdelkov.

- Spoznavanje metod projektiranja gradiv (beton, malte, kompoziti).

Predmetno specifične kompetence

- Študent obvlada znanja o lastnostih gradbenih materialov in njihovi ekonomični uporabi.

- Študent je usposobljen za preverjanje lastnosti gradiv in klasifikacijo kakovosti s pomočjo standardnih in nestandardnih metod laboratorijskih in terenskih preiskav.
Literatura:

Roko Žarnić. 2005. Osnove gradiv. Ljubljana, UL FGG (Katedra za PMK), 350 strani.

R. Žarnić, V. Bokan-Bosiljkov, V. Bosiljkov. 2017. Gradiva – vaje. Ljubljana, UL FGG (Katedra za PMK), 146 strani, 9 sklopov laboratorijskih vaj z računskimi primeri.

J.F. Shackelford. 2008. Introduction to Materials Science for Engineers, 7th edition. Prentice Hall, Part I – The Fundamentals, strani 22-380.

Soutsos, M. and Domone, P. (Ed.). 2017. Construction Materials – Their Nature and Behaviour, 5th edition, CRC Press, Taylor&Francis Group, a Spon Press book, 820 strani.