Predmeti na FGG

Uvod v gradbeništvo - B - UNI GR

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B - Gradbeništvo (UN)
Izvajalci: izvajalec: prof. dr. Boštjan Brank
izvajalec: prof. dr. Matjaž Dolšek
ECTS 3 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Motiv za zanimanje za gradbeno stroko. Zgodovina gradbeništva: razvoj konstrukcijskih oblik; razvoj mostov; razvoj gradbenih materialov; razvoj cestogradnje; razvoj tehnologij gradnje; razvoj gradbene znanosti. Vloga gradbeništva v sodobni družbi. Enciklopedija sodobnega gradbeništva: sodobne stavbe; sodobna visokogradnja; sodobni mostovi; sodobna geotehnika; sodobna hidrotehnika; sodobne tehnologije gradnje. Interdisciplinarnost v gradbeništvu. Vloga in odgovornost inženirja v procesu načrtovanja in gradnje objektov. Od ideje do objekta: načrtovanje gradnje; izvajanje gradnje. Izvedba projektne naloge: idejna rešitev podanega problema; priprava projektne dokumentacije; izdelava makete; izvedba laboratorijskega preskusa; izdelava končnega poročila. Pregled predavanj, projektnih nalog in zaključek.

Namen predmeta:

Cilji

- Motivacija študenta za študij

- Razvijanje študentove inženirske intuicije

- Poznavanje osnov zgodovine gradbeništva in sodobnega gradbeništva

- Pridobitev izkušnje s projektnim delom v skupini


Kompetence

- Razume vlogo in odgovornost inženirja

- Zna izvesti lažjo projektno nalogo

Literatura:

Gosar, L., Steinman, F. 2003. Osnove gradbeništva. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, 101 str, posamezna poglavja.

Humar, G. 2000. Slovenski mostovi 1. del. Ljubljana,  112 strani.

Humar, G. 2002. Slovenski mostovi 2. del. Ljubljana, 112 strani.

Humar, G. 2004. Predori: iskanje svetlobe. Ljubljana, 136 strani.

70 wonders of the modern world. 1998. Readers digest, 160 str.

Dolšek, M. 2013. Projektna naloga za izdelavo modela stavbe in mostu, 17 str.