Predmeti na FGG

Računalništvo in informatika - B - UNI GR

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B - Gradbeništvo (UN)
Izvajalci: izvajalec: doc. dr. Matevž Dolenc
asistent: doc. dr. Robert Klinc
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Osnove računalništva – razvoj računalništva, delovanje računalnikov, pravni in sociološki vidiki računalništva in informatike. Operacijski sistemi – pregled in delovanje operacijskih sistemov, virtualizacija. Uporabniški programi – pregled računalniških programov (splošni programi, programi v inženirstvu ...). Izdelava dokumentov – dokumentni standardi, osnovni koncepti, priprava daljših/zahtevnejših dokumentov, računanje s preglednicami – osnovni koncepti. Tabelarično računanje, uvoz podatkov, izdelava grafov, makro ukazi ... Podatkovni standardi - pregled podatkovnih standardov, sistemi za kodiranje znakov, uvod v XML ... Sodobni informacijski sistemi v inženirstvu (računalništvo v oblaku, računska okolja, ...). Programski jeziki. Osnove programiranja – osnove razvoja preprostih inženirskih programov. Osnove grafičnih uporabniških vmesnikov. Izdelava in uporaba spletnih servisov.

Namen predmeta:

Cilji predmeta zajemajo:

- izboljšati splošno računalniško pismenost,

- spoznati sodobne namenske programe in

- informacijsko-komunikacijske tehnologije v gradbeništvu ter spoznati osnove programiranja.

Pridobljene kompetence vključujejo:

- samostojno uporabo različnih namenskih programov (urejevalnik besedil, preglednice, program za predstavitve)

- sposobnost kritičnega odločanja o različnih informacijsko-komunikacijskih tehnologijah

- samostojno reševanje inženirskih nalog s pomočjo računalnika

- samostojen razvoj enostavnih inženirskih programov
Literatura:

Rogers Y., Sharp H., Preece J. 2011. Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction, John Wiley & Sons.

Hughes J.F., van Dam A., McGuire M., Sklar D.F., Foley J.D., Feiner S.K., Akeley K. 2013. Computer Graphics: Principles and Practice, Addison-Wesley Professional.

Hunt A. and Thomas D. 1999. The Pragmatic Programmer: From Journeyman to Master, Addison Wesley. Frederick P. Brooks Jr. 1995. The Mythical Man Month and Other Essays on Software Engineering, Addison Wesley.

Opisi predavanj, spletni viri. Dostopno na: http://matevzdolenc.com/gr-uni-ri.