Predmeti na FGG

Gradiva - B - VOI

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B - Vodarstvo in okoljsko inženirstvo (UN)
Izvajalci: nosilec in izvajalec: prof. dr. Violeta Bokan-Bosiljkov
nosilec in izvajalec: prof. dr. Vlatko Bosiljkov
nosilec in izvajalec: doc. dr. Petra Štukovnik
asistent: asist. dr. Andreja Padovnik
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Sistematični pregled gradiv in njihovih značilnosti (klasifikacija po kemični zgradbi, uporabi in izvoru). Osnove standardizacije in obravnava gradiv v standardih in predpisih za načrtovanje in gradnjo objektov (Uredba o gradbenih proizvodih, harmonizirani standardi, Evrokodi). Osnove kemičnih, fizikalnih in mehanskih lastnosti gradiv in njihovo opredeljevanje in kvantificiranje s pomočjo eksperimentalnih preiskav. Keramična gradiva: kamen; gradbena keramika in steklo; mineralna veziva, malte in ometi; betoni. Kovinska gradiva: železove kovine in neželezove kovine ter zlitine. Polimerna gradiva: umetne mase; ogljikovodikova gradiva. Kompozitna gradiva: umetna gradiva (z delci in vlaknasto armirane plastike, lastnosti, področja uporabe); naravna gradiva (les, papir in ostala naravna vlaknasta gradiva). Ponovna uporaba in recikliranje gradiv in gradbenih proizvodov. Vključevanje sekundarnih surovin v gradiva. Izbrane metode preskušanja gradiv.

Namen predmeta:

-    Obvladanje znanja o tehničnih lastnostih gradiv in njihovi ekonomični uporabi ter ponovni uporabi ali recikliranju,

-    spoznavanje metod projektiranja gradiv (beton, malte, kompoziti),

-    usposobitev za preverjanje lastnosti gradiv in klasifikacije kakovosti s pomočjo standardnih metod laboratorijskih in terenskih preiskav.

 

Literatura:

Žarnić, R. 2005. Osnove gradiv. Ljubljana, UL FGG.

Žarnić, R., Bokan-Bosiljkov, V., Bosiljkov, V. 2016. Gradiva – vaje. Ljubljana, UL FGG.

Taylor, G.D. 2000. Materials in Construction: An Introduction, 3rd edition. Pearson Education Limited.

Skip to content