Select Page

Predmeti na FGG

Hidrologija - B - VOI

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B - Vodarstvo in okoljsko inženirstvo (UN)
Izvajalci: nosilec in izvajalec: prof. dr. Mojca Šraj
asistent: asist. dr. Klaudija Lebar
ECTS 6 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Predavanja

Pregled razvoja hidrologije kot znanosti doma in v svetu; Fizikalne in kemijske lastnosti vode; Kroženje vode, energije in snovi v naravi; Uporaba teorije verjetnosti in statistike v hidrologiji (osnove verjetnostnega računa, teoretične in empirične porazdelitve, faktor frekvence in verjetnostne mreže, povratna doba, regresija in korelacija); Lastnosti atmosfere in njihova meritev; Padavine (meritve, napake pri meritvah padavin, obdelava padavinskih podatkov, prestrežene padavine, sneg); Daljinsko zaznavanje v hidrologiji; Evapotranspiracija (merjenje, metode izračuna, Penman-Monteithova enačba); Odtok površinskih voda (krivulja trajanja); Lastnosti tal; Različne oblike vode v tleh (vlaga v tleh, izviri, podtalnica, infiltracija, Darcy); Vodna bilanca; Podnebne spremembe in podnebna spremenljivost; Hidrometrija (meritve globin, gladin in hitrosti vode, meritve pretokov, pretočna krivulja); Negotovost hidrometričnih meritev in analiz (teorija pogreška); Osnove rečne hidravlike.

Vaje

Kroženje energije in vode na Zemlji, izračun vodne bilance. Hidrološki in meteorološki podatki. Verjetnostni račun v hidrologiji.Teoretične porazdelitve in njihova praktična uporaba v hidrologiji, povratna doba. Verjetnostne mreže. Testiranje hidroloških vzorcev. Empirične porazdelitve, krivulja trajanja. Uporaba korelacije v hidrologiji. Padavine, popravek padavin, ITP krivulje. Porečje, razvodnica, površinski odtok, racionalna enačba. Obdelava hidrometričnih podatkov, pretočna krivulja. Model podzemnega toka (GWF). Obisk klimatološke postaje in Agencije za okolje RS. Meritve hitrosti na naravnem vodotoku in izračun pretoka.

Seminar

Celostna analiza manjšega vodotoka s poudarkom na terenskem delu.

Namen predmeta:

Cilji

-    Seznanitev z osnovami hidrologije, hidrometrije in uporabo analitičnih metod v hidrologiji,

-    pridobitev poglobljenega znanja o posameznih komponentah hidrološkega kroga in njihovim merjenjem s poudarkom na hidrometriji.

Pridobljene kompetence

-    Pridobitev spretnosti zbiranja, interpretacije in obdelave podatkov ter osnovne spretnosti terenskega dela in ravnanja z merilnimi instrumenti,

-  z znanjem o kakovosti merjenih podatkov in njihovi interpretaciji zna uporabljati hidrološke podatke pri inženirskem odločanju in dimenzioniranju objektov.

Literatura: Brilly, M., Šraj, M. 2005. Osnove hidrologije, univerzitetni učbenik. 1. izd. Ljubljana, UL FGG, 309 str.
Šraj, M. 2010. Model podzemnega toka = Ground water flow model. Ljubljana, UL FGG, 22 str.
Mikoš, M., Kranjc, A., Matičič, B., Muller, J., Rakovec, J., Roš, M., Veselič, M., Brilly, M. 2002. Hidrološko izrazje = Terminology in hydrology. Acta hydrotechnica, vol. 20, št. 32, str. 3-324.
Učna gradiva v spletni učilnici.
Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri