Predmeti na FGG

Programska orodja v geodeziji - B - GIG - UNI

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B - Geodezija in geoinformatika (UN)
Izvajalci: asistent: doc. dr. Dejan Grigillo
asistent: prof. dr. Krištof Oštir
asistent: asist. dr. Jernej Tekavec
ECTS 5 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

•         Uvod (vloga in pomen informacij, inženirska informacija, reševanje inženirskih problemov z računalniki, informacijski sistemi, informacijska onesnaženost in informacijska pismenost),

•         komunikacija in komunikacijska tehnologija (komuniciranje in pomen, oblike, računalniška omrežja, naprave v omrežjih, internet),

•         računalniška programska oprema (operacijski sistemi, namizne in oblačne aplikacije, porazdeljena obdelava podatkov),

•         reševanje inženirskih problemov z računalniki (analiza in modeliranje problemov, podatkovne strukture, izdelava in zapis algoritmov, standardni algoritmi),

•         spoznavanje izbrane namenske programske opreme (QGIS, ArcGIS, AutoCAD, Word, Excel, Powerpoint, ...).

 

Vaje:

•         spoznavanje programov QGIS, ArcGIS, AutoCAD, Excel, ... Osnovne funkcije, analiza geodetskih podatkov,

•         Python kot programski jezik - razvojno okolje, razvoj programov in

primeri avtomatizacija dela s Pythonom, primer QGIS, PostgreSQL+PostGIS.

Namen predmeta:


Pridobiti izbrana računalniška znanja, veščine obvladovanja in povezovanja najrazličnejših računalniških orodij.
Usvojiti osnovna znanja in veščine tehničnega računanja in programiranja, ki so nujno potrebne reševanje problemov geodezije in geoinformatike
Usposobiti se za uporabo različnih vrst računalniških orodij (elektronska preglednica, orodje za tehnično računanje, program za grafično predstavitev, sistem za upravljanje z bazo podatkov, program za tehnično risanje, GIS …) za reševanje različnih, sestavljenih problemov v geodeziji in geoinformatiki
Zasnovati in izdelati program, ki je osnovno računalniško orodje za reševanje različnih problemov

 

Literatura:

Prosojnice predavanj, navodila za vaje

Longley, Paul A., Michael F. Goodchild, David J. Maguire, and David W. Rhind. 2015. Geographic Information Science and Systems. New Jersey: Wiley.

GRASER, Anita. Learning QGIS. Birmingham: Packt Publishing, 2014.