Select Page

Predmeti na FGG

Statistične metode v geodeziji - B - GIG - UNI

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B - Geodezija in geoinformatika (UN)
Izvajalci: nosilec in izvajalec: prof. dr. Goran Turk
asistent: asist. Tanja Grabrijan
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta: Uvod v statistiko, predstavitev podatkov; opisna statistika (grafične predstavitve in numerične predstavitve prostorskih in drugih podatkov); opisna statistika (kvantili, frekvenčna porazdelitev, podatki v razredih); osnove verjetnosnega računa (uvod, dogodek, verjetnost dogodka); slučajne spremenljivke in slučajni vektorji; momenti slučajnih spremenljivk in njihovih funkcij; verjetnostne porazdelitve, ki jih najpogosteje srečamo v geodeziji; normalna porazdelitev, kot najpomembnejša porazdelitev v geodeziji;  vzorčenje (lastnosti osnovnih statistik, povprečje vzorca, varianca vzorca); ocenjevanje parametrov (točkovne in intervalne ocene);     preizkušanje domnev (osnove teorije preizkušanja domnev, ki so pogosto uporabljane v analizah stabilnosti geodetskih točk, klasični primeri preizkušanja domnev, preizkušanje skladnosti test "hi-kvadrat"); bivariatna analiza (preizkušanje statistične odvisnosti, preizkušanje linearne povezanosti, linearna regresija, uporaba metode najmanjših kvadratov, ki je ena izmed osnov izravnalnega računa v geodeziji); analiza variance s primeri v geodetski praksi.
Namen predmeta:

Cilji:
- Cilj predmeta je spoznati osnovne pojme verjetnostnega računa in statistične metode, pogosto uporabljane v geodeziji.
Kompetence:
- Pozna načine grafičnega in numeričnega prikaza podatkov.
- Pozna pomen in tehnike razvrščanja podatkov v razrede,
- Pozna osnovne pojme verjetnostnega računa: slučajne spremenljivke, njihove lastnosti, statistične odvisnosti, porazdelitve.
- Pozna v geodeziji najpogosteje uporabljene porazdelitve s posebnim poudarkom na normalni porazdelitvi.
- Pozna in razume pomen statistike kot ocene parametrov populacije.
- Pozna osnovne statistične metode, ki jih uporabljamo v geodeziji.

 

Literatura:


Drobne S., Turk, G. 2009. Statistika - vaje, 2. dopolnjena izdaja.  Ljubljana, UL FGG.

Turk G. 2012. Verjetnostni račun in statistika. Ljubljana UL FGG.

Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri