Predmeti na FGG

Geografski informacijski sistemi - B - TUN - VSŠ

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B - Tehnično upravljanje nepremičnin (VS)
Izvajalci: izvajalec: doc. dr. Marjan Čeh
izvajalec: doc. dr. Mihaela Triglav Čekada
asistent: asist. dr. Urška Drešček
ECTS 6 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Predavanja:

Pregled vsebine predmeta, izrazoslovje in izbrana literatura za področje geoinformatike, pomen prostorskih (geografskih) podatkov in informacij pri odločanju. Sistemi, informacijski sistemi (IS) in prostorski informacijski sistemi (PIS/GIS in LIS). Osnove geoinformatike, tehnologije GIS in njene sestavine, modeliranje. Modeliranje izbranega dela stvarnosti (kartografsko in objektno usmerjeno) v bazah podatkov GIS. Analogni in digitalni prostorski podatki - viri in značilnosti, vektorske, rastrske in hibridne grafične baze podatkov - pregled lastnosti, pomen in značilnosti časovnih podatkov. Vloga standardizacije in standardov za tehnologijo GIS, formalni in odprti standardi. Objektni katalogi - standardizacija, prostorska informacijska infrastruktura, njen pomen in vloga. Kakovost geografskih podatkov (pomenska in položajna točnost ter natančnost, celovitost, logična usklajenost in posodobljenost) in standardni model kakovosti. Analiza stroškov in koristi v sistemih GIS. Pravni vidiki geografskih podatkov in tehnologije GIS. Vektorski in rastrski grafični model prostorskih podatkov, prednosti in slabosti obeh ponazoritev, pomen in organizacija topologije, količina in tehnike stiskanje podatkov. Pomen, razvrstitev ter vrste prostorskih analiz in trirazsežno modeliranje prostora. Medmrežje in geoinformatika. Mobilni GIS in upravljanje s podatki na terenu, uporaba mobilnega sistema GIS in geokodiranje podatkov na zaslonu.

Vaje:

Na izbranem območju obravnave prikazati načine in tehnike od pridobivanja prostorskih podatkov, urejanja, do ustrezne analize podatkov in upodobitve rezultatov ter njihove interpretacije, hkrati pa doseči razumevanje posameznih teoretičnih sklopov in nadalje obravnavanih procesov v prostoru.

Namen predmeta:
Cilji:


Predstaviti kompleksnosti obravnavanja modelov prostora in prostorskih podatkov.

Predstaviti osnove geoinformatike in tehnik za zajemanje, obdelave, urejanje, analize in upodobitev prostorskih podatkov.


Kompetence:


Poznati kompleksnosti obravnavanja modelov prostora in prostorskih podatkov.

Poznati osnove geoinformatike in tehnik za zajemanje, obdelave, urejanje, analize in upodobitev prostorskih podatkov.Literatura: HEYWOOD, I., CORNELIUS, S., CARVER, S. 2011. Introduction to GIS, Prentice Hall.
ŠUMRADA, R. 2005. Tehnologija GIS. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 330 str.
KVAMME, K. L., OŠTIR, K., STANČIČ, Z., ŠUMRADA, R. 1997. Geografski informacijski sistemi. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 476 str.
ŠUMRADA, R. 2005. Strukture podatkov in prostorske analize. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 284 str.