Select Page

Predmeti na FGG

Katastri nepremičnin - B - TUN - VSŠ

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B - Tehnično upravljanje nepremičnin (VS)
Izvajalci: nosilec in izvajalec: doc. dr. Marjan Čeh
asistent: asist. mag. Peter Golob
asistent: doc. dr. Jernej Tekavec
ECTS 8 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Zemljiški kataster in njegov pomen (zgodovina in razvoj katastra (Milanski, Francoski, Stabilni), zakonodaja zemljiškega katastra po obdobjih (do 1930, 1930 do1974, ZZK (1974), ZENDMPE (2000), ZEN 2007). Meje in katastrski načrti, digitalni katastrski načrt.

Geodetske storitve pri zemljiškem katastru (ureditev meje, izravnava meje, obnova meje, ugotavljanje dejanske rabe zemljišč, parcelacija, zemljišče pod stavbo, komasacija, nova katastrska izmera, obnova zemljiškega katastra).

Kataster stavb (zgodovina nastajanja etažne lastnine (vknjižba v zemljiško knjigo E), stanovanjski zakon, vpis v zemljiško knjigo, vknjižba po ZZK 1995, ZPPLPS, vpis v kataster stavb po ZEN in ZENDMPE, ZVTEL, elaborati za vpis v kataster stavb, vpisi v kataster stavb, vzdrževanje katastra stavb, vpis registrskih podatkov o stavbah, postopek vpisa na geodetski upravi, vzpostavitev registra nepremičnin in upravljanje z registrom nepremičnin).

Kataster gospodarske javne infrastrukture (zakonodaja katastra GJI in Vrste GJI, sistem prostorskih podatkov GJI, geodetska dela pri projektiranju GJI, spremljanje gradnje GJI, vodenje in vzdrževanje katastra GJI).

 

 

Namen predmeta:

Cilji:


Seznaniti študente s kompleksnostjo zemljiškega katastra in sistemi zemljiške administracije, vključno z vplivom zgodovinskega razvoja na kakovost sedanjih sistemov.

Predstaviti osnovne koncepte zemljiških oziroma nepremičninskih informacijskih sistemov kot pomembnega dela zemljiške administracije in njegovega pomena za družbo in družbeni razvoj.

Kompetence:


Študent pozna   pomen   upravljanja  in   administriranja nepremičnin.

Zna povezovati organizacijo in vodenje nepremičninskih evidenc z zakonodajo na tem področju.

Pozna osnove vodenja in  vzdrževanja zemljiškega katastra, katastra stavb in katastra gospodarske javne infrastrukture.

Sposoben samostojno opravljati tehnične in upravne postopke pri vodenju ter vzdrževanju zemljiškega katastra, katastra stavb in katastra gospodarske javne infrastrukture.
Literatura:Ferlan, M. 2005. Geodetske evidence. Ljubljana, UL FGG (izbrana poglavja).


Larsson, G. 1993. Land Registration and Cadastral Systems, Longman (izbrana poglavja).


Larsson, G. 1995, Land Management, Longman (izbrana poglavja).


Tratnik, M. , Vrenčur, R. 2008. Zemljiškoknjižno pravo. Maribor, Inštitut za nepremičninsko pravo.

Dale, P. F., McLaughlin, J. D. 1999. Land Administration. Oxford, Oxford University Press.          


Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri