Select Page

Predmeti na FGG

Statistika z elementi informatike - B- TUN - VSŠ

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B - Tehnično upravljanje nepremičnin (VS)
Izvajalci: nosilec in izvajalec: izr. prof. dr. Samo Drobne
asistent: asist. dr. Urška Drešček
ECTS 5 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Uvod (spremenljivke, tipi in koraki statistične analize). Kvantili (ranžirna vrsta, rang, kvantilni rang). Frekvenčna porazdelitev (opredeljevanje skupin, kvantili frekvenčne porazdelitve, grafično prikazovanje, oblike). Srednje vrednosti in mere razpršenosti (absolutne in relativne). Normalna porazdelitev (lastnosti, standardizacija, standardizirana normalna porazdelitev). Mere asimetrije in sploščenosti. Verjetnostni račun (poskus, dogodek, verjetnost dogodka, pogojna verjetnost, Bernoullijevo zaporedje neodvisnih poskusov). Slučajna spremenljivka (diskretna in zvezna, enakomerna, binomska, normalna porazdelitev, pričakovana vrednost in razpršenost slučajne spremenljivke, momenti in centralni momenti porazdelitve). Vzorčenje (porazdelitev vzorčnih statistik, ocenjevanje parametrov (točkovna in intervalna ocena), velikost vzorca, porazdelitev t, porazdelitev hi-kvadrat). Preizkušanje domnev (postopek, preizkušanje domneve o pričakovani vrednosti, o razliki med pričakovanima vrednostma, o varianci, o razmerju med variancama, o deležu, o razliki deležev ter o porazdelitvi slučajne spremenljivke). Bivariatna analiza (preizkušanje domneve o povezanosti dveh spremenljivk, linearna regresija, preizkušanje domneve o regresijskem koeficientu, pojasnjena varianca). Analiza variance (ANOVA) s primeri iz geodezije.                                                                                                                                            

Namen predmeta:

Cilj:

Pridobiti osnovna znanja iz opisne in inferenčne statistike.

Spoznati temeljne statistične metode, pogosto uporabljene v tehničnih in družboslovnih znanostih.

Kompetence:

Pozna načine grafičnega in numeričnega prikaza podatkov.

Pozna pomen in tehnike razvrščanja podatkov v razrede.

Pozna osnovne pojme verjetnostnega računa: slučajne spremenljivke, njihove lastnosti, statistične odvisnosti, porazdelitve.

Pozna in razume pomen statistike kot ocene parametrov populacije.

Pozna osnovne statistične metode, ki jih uporabljamo v upravljanju nepremičnin, geoinformatiki in v geodeziji.
Literatura:Drobne, S. 2013. Statistika z elementi informatike. Prosojnice predavanj, Ljubljana, UL FGG, 403 prosojnic. www.fgg.uni-lj.si/~/sdrobne/Pouk/STAT/SEI_TUN.htm).


Drobne, S., Turk, G. 2009. Statistika – vaje, II. dopolnjena izdaja. Ljubljana, UL FGG, (izbrana poglavja: str. 1-31, 39-42, 61-151).

Turk, G. 2012. Verjetnostni račun in statistika. Ljubljana, UL FGG (izbrana poglavja).         


Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri