Predmeti na FGG

Strokovni angleški jezik - skupni izbirni predmet

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B - Gradbeništvo (UN)
Izvajalci:
ECTS 3 kreditne točke
Vsebina predmeta:
Namen predmeta:
Literatura: