Predmeti na FGG

Projektiranje in utrditev armiranobetonskih mostov na potresnih območjih - B III 5 KT

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B III - Grajeno okolje
Izvajalci: nosilec in izvajalec: prof. dr. Tatjana Isaković
ECTS 5 kreditnih točk
Vsebina predmeta:
Namen predmeta:
Literatura: