Predmeti na FGG

Študentsko tutorstvo - skupni izbirni predmet

Letnik izvajanja: izven programa
Študijski program: B - Gradbeništvo (UN)
Izvajalci:
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:

1. Srečanje tutorskega zbora

2. Izobraževalni seminar za tutorje

študente

3. Individualno in skupinsko delo tutorjev

študentov

4. Semestrsko poročanje tutorju učitelju o

naravi dela, izzivih in predlogih za

izboljšanje sistema

Študenti tutorji delujejo na naslednjih

področjih: uvajalno tutorstvo, predmetno

tutorstvo, tutorstvo za študente s posebnimi

potrebami, tutorstvo za študente na

mednarodni izmenjavi, tutorstvo za tuje

študente.
Namen predmeta:

Cilj predmeta je študentom tutorjem zagotoviti

informacije in utrditi njihove kompetence za:

·         izvajanje informacijsko-karierne in psihosocialne podpore študentom med

študijem,

·         povečanje prehodnosti študentov v višji

letnik,

·         svetovanje študentom pri oblikovanju

izbirnega dela predmetnika,

·         organizacijo in nudenje pomoči pri študiju

posameznih predmetov oz. pri obvezni

praksi,

·         spodbujanje študentov k udeležbi pri

obštudijskih aktivnosti in

·         skrb za boljšo socialno vključenost tujih

študentov, študentov s posebnimi potrebami in študentov s posebnim statusom.
Literatura:

Zakon, Statut in drugi dokumenti UL in članic:

- Zakon o visokem šolstvu (Ur. l. RS št. 67/93, 99/99, 64/01, 100/03 in 63/04, prečiščeno besedilo 100/04).

- Statut Univerze v Ljubljani, sprejet 21. 12. 2004.

- Tutorski sistem UL, sprejet 24. 4. 2007.

- Interni akti članic UL, ki urejajo tutorstvo.

Splošna gradiva:

- Priročnik UL za študentsko tutorstvo

- Navodila za uporabo informacijskega sistema za podporo študentskega tutorstva

 

Strokovna gradiva

- Brajša, P. (1993). Pedagoška komunikologija. Ljubljana: Glotta Nova.

- Blažič, M. (2002). Razsežnosti komunikacije. Novo Mesto: Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo Mesto.

- Pečjak, S., Košir, K. (2002). Samoregulacijske spretnosti in učinkovito učenje. V: Poglavja iz pedagoške psihologije. Ljubljana: Oddelke za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

- Požarnik, B.M., Magajna, L., Peklaj, C. (1995). Izziv raznolikosti. Nova Gorica: Educa.

- Selič, P. (1999).  Psihologija bolezni našega časa. Ljubljana : Znanstveno in publicistično središče.