Predmeti na FGG

Študentsko tutorstvo - skupni izbirni predmet

Letnik izvajanja: izven programa
Študijski program: B - Gradbeništvo (UN)
Izvajalci:
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:
Namen predmeta:
Literatura: