Select Page

Predmeti na FGG

Inženirska hidrotehnika - B - GR - UNI

Letnik izvajanja: 3. letnik
Študijski program: B - Gradbeništvo (UN)
Izvajalci: nosilec in izvajalec: izr. prof. dr. Andrej Kryžanowski
nosilec in izvajalec: prof. dr. Mojca Šraj
nosilec in izvajalec: izr. prof. dr. Simon Rusjan
asistent: izr. prof. dr. Nejc Bezak
asistent: asist. dr. Mateja Klun
ECTS 6 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Padavine in odtok; odtok površinskih voda; vodna bilanca. Osnove rečne hidravlike; erozijske sile; pretočne hitrosti. Analiza nalivov za odvodnjo; odtočne razmere; koincidenca pojavov visokih voda v recipientih in sistemih odvodnje; zadrževanje in razbremenjevanje voda. Visoke vode; protipoplavni ukrepi; protipoplavna gradnja objektov; presoja primerne poplavne varnosti urbaniziranih površin pred lastnimi in zalednimi padavinskimi vodami. Zajem zalednih voda: dimenzioniranje in izvedba različnih drenaž; urejanje površinskih voda: dimenzioniranje in izvedba (obcestni jarki; kanalete; prepusti); urejanje površinskih voda na zemeljskih plazovih (površinska zajetja; odprti jarki; hudourniške struge); protierozijska zaščita površin (ob cestah, ob manjših vodotokih; na gradbiščih). Osnove pregradnega inženirstva: zadrževalniki, jezovi in pregrade – zgodovinski razvoj, splošne delitve objektov po konstrukciji, prenosu obtežbe in materialu, statično-stabilitetne analize pregrad, gibljivi jezovi, objekti na pregradah in jezovih ter njihova funkcija, umeščanje pregrad in jezov v okolje in prostor. Osnove izrabe vodnih sil: vloga hidroenergije v energetskem sistemu Slovenije, izračun energetske proizvodnje, objekti in oprema za hidroenergetsko izrabo, dimenzioniranje objektov male hidroelektrarne.

Namen predmeta:

Cilj

- Pri predmetu se študentje seznanijo z osnovami inženirske hidravlike, inženirske hidrologije, različnimi načini odvodnjavanja površin v grajenem okolju (mestne površine, avtoceste, prometnice) in v naravni krajini (zemeljski plazovi, zaledne vode; visoke vode), osnovami pregradnega inženirstva, (načrtovanje pregrad, dimenzioniranje objektov, umeščanje v okolje in prostor) ter osnove izrabe vodnih sil.

- Študentje spoznajo teoretično ozadje praktičnega reševanja s poudarkom na različnosti in posebnostih posameznih ukrepov odvodnjavanja, protipoplavne gradnje in dimenzioniranje objektov vodne infrastrukture.

Kompetence

- Umestitev manj zahtevnih sistemov, objektov odvodnjavanja in zajeznih objektov v prostor,

- Dimenzioniranje teh objektov po enostavnejših metodah, ocena njihove stabilnosti pri vgrajevanju, ocena statične obremenjenosti in ocena nevarnosti.
Literatura:Brilly, M., Mikoš, M., Šraj, M. 1999. Vodne ujme – varstvo pred poplavami, erozijo in plazovi – univerzitetni učbenik. UL FGG, 186 str.


Brilly, M., Šraj, M. 2005. Osnove hidrologije – univerzitetni učbenik. UL FGG, 309 str. (pogl.10 “Odtok površinskih voda” str. 156-176; pogl.12 “Vodna bilanca” str. 204-217; pogl.16 “Osnove rečne hidravlike” str.284-280).


Pemič, A., Mikoš, M. 2005. Inženirska hidrotehnika – univerzitetni učbenik. UL FGG, 283 str.

Kryžanowski, A. 2012. Inženirska hidrotehnika –predstavitve s predavanj. UL FGG, 182 str.         


Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri