Predmeti na FGG

Organizacija in vodenje gradbenih del - B - OG - VSŠ

Letnik izvajanja: 3. letnik
Študijski program: B - Operativno gradbeništvo (VS)
Izvajalci: izvajalec: prof. dr. Jana Šelih
izvajalec: doc. dr. Aleksander Srdić
asistent: asist. dr. Darja Šemrov
ECTS 6 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Temeljni pojmi s področja organizacije; zgodovina in razvoj organizacije; proizvodni faktorji, produktivnost in ekonomičnost gradnje; oblikovanje tehnološkega procesa, osnove normiranja in plačevanja dela; osnove zagotavljanja kakovosti v gradbeni proizvodnji, industrializacija gradbeništva; projekt organizacije gradnje; predhodna preučevanja, pripravljalna dela, ureditev gradbišča, dimenzioniranje elementov gradbišča; poslovanje na gradbišču ; organizacija vzdrževanja in prenove gradbenih objektov - načela planiranja in vodenja, statični plani, terminski plani (gantogramsko, ciklogramsko, mrežno planiranje).

Namen predmeta:

Cilji

- seznaniti študente z osnovami organizacije dela ter njihovo uporabo v gradbeništvu

- spoznati povezavo in razmejitev tehnoloških in organizacijskih ukrepov, pomen organizacije v procesu graditve objektov, osnove študija časa in dela ter osvojijo znanje o kontinuiranosti oblikovanja in vodenja del od zasnove do uporabe objekta

- seznaniti z osnovami poslovanja na gradbišču in v gradbenem podjetju.

Predmetnospecifične kompetence

- pridobitev osnovnih znanj, potrebnih za izvajanje predmetov na operativni smeri v višjem letniku

- sposobnost povezovati znanja s področja organizacije in tehnologije;

- pridobitev osnovnih veščin za pripravo ter vodenje del na gradbišču.

Literatura:

Izbrana poglavja iz:

Rodošek, E. 1998. Osnove organizacije v gradbeništvu. Univerza v Ljubljani, str.10-106, 122-153.

Pšunder, M. 1990. Operativno planiranje. TZS, str.1-120.