Predmeti na FGG

Organizacija in vodenje gradbenih del - B - OG - VSŠ

Letnik izvajanja: 3. letnik
Študijski program: B - Operativno gradbeništvo (VS)
Izvajalci: nosilec in izvajalec: asist. dr. Aleksander Srdić
nosilec in izvajalec: doc. dr. Robert Klinc
ECTS 6 kreditnih točk
Vsebina predmeta: Temeljni pojmi s področja organizacije; zgodovina in razvoj organizacije; proizvodni faktorji, produktivnost in ekonomičnost gradnje; oblikovanje tehnološkega procesa, osnove normiranja in plačevanja dela; osnove zagotavljanja kakovosti v gradbeni proizvodnji, industrializacija gradbeništva; projekt organizacije gradnje; predhodna preučevanja, pripravljalna dela, ureditev gradbišča, dimenzioniranje elementov gradbišča; poslovanje na gradbišču ; organizacija vzdrževanja in prenove gradbenih objektov - načela planiranja in vodenja, statični plani, terminski plani (gantogramsko, ciklogramsko, mrežno planiranje).
Namen predmeta:

Cilji:

- seznaniti študente z osnovami organizacije dela ter njihovo uporabo v gradbeništvu,

- spoznati povezavo in razmejitev tehnoloških in organizacijskih ukrepov, pomen organizacije v procesu graditve objektov, osnove študija časa in dela ter osvojijo znanje o kontinuiranosti oblikovanja in vodenja del od zasnove do uporabe objekta,

- seznaniti z osnovami poslovanja na gradbišču in v gradbenem podjetju.

Predmetnospecifične kompetence:

- pridobitev osnovnih znanj, potrebnih za izvajanje predmetov na operativni smeri v višjem letniku,

- sposobnost povezovati znanja s področja organizacije in tehnologije,

- pridobitev osnovnih veščin za pripravo ter vodenje del na gradbišču.
Literatura:

Izbrana poglavja iz:

Rodošek, E. 1998. Osnove organizacije v gradbeništvu. Univerza v Ljubljani, str.10-106, 122-153.

Pšunder, M. 1990. Operativno planiranje. TZS, str.1-120
Skip to content