Predmeti na FGG

Jeklene stavbe - B - OG - VSŠ

Letnik izvajanja: 3. letnik
Študijski program: B - Operativno gradbeništvo (VS)
Izvajalci: nosilec in izvajalec: viš. pred. dr. Leon Hladnik
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Uvod: Kratek zgodovinski pregled izdelave jekla in razvoja jeklenih konstrukcij. Jeklo kot gradbeni material: postopki izdelave jekla, kemijska sestava, spreminjanje mehanskih lastnosti, mehanske lastnosti jekla, standardne kvalitete, označevanje in izbira kvalitete jekla. Tehnološki postopki izdelave jeklenih konstrukcij: vrste, načini izdelave in standardni asortiman polizdelkov, tehnološki postopki obdelave jekla, varjenje, zaostale napetosti. Varnost in zanesljivost jeklenih konstrukcij: opredelitev mejnih stanj uporabnosti in mejnih stanj nosilnosti, delni varnostni faktorji.
Vezna sredstva: zvari, vijaki, zakovice, čepi. Spoji osnovna načela projektiranja spojev, spoji v natezno in tlačno obremenjenih palicah, upogibno in torzijsko obremenjeni spoji, členkasti spoji Uvod v stabilnost konstrukcij: osnovna načela stabilnosti, uklon tlačenih palic, bočna zvrnitev upogibnih nosilcev, lokalno izbočenje pločevin. Prečni prerezi jeklenih konstrukcij: razvrstitev prečnih prerezov po kompaktnosti, posebnosti vitkih prerezov, nosilnost prečnih prerezov. Nosilni elementi jeklenih konstrukcij: tlačene palice, natezne palice in vrvi, upogibni nosilci, tlačno in upogibno obremenjene palice. Uvod v sovprežne konstrukcije: osnovna načela, elastična analiza sovprežnih nosilcev, vpliv postopnosti gradnje, plastična analiza sovprežnih nosilcev. Jeklene stavbe: zasnova stavb, potresna, požarna in korozijska odpornost stavb, tehnološki postopki gradnje jeklenih stavb.

Namen predmeta:

Cilji

- pridobiti teoretična in praktična znanja, ki bodo omogočala študentu projektiranje jeklenih stavb.

Predmetnospecifične kompetence

- razumevanje in obvladovanje določanja konstrukcijske zasnove, obtežbe, računskega modela, dimenzioniranja in poznavanja postopkov gradnje tipične enoetažne in večetažne jeklene stavbe

- razumevanje vseh elementov pri izdelavi projektnega elaborata jeklene konstrukcije.
Literatura:

Kržič, F. 1994. Jeklene konstrukcije I. Ljubljana, UL FGG, 208 str.

Nethercot. D. A. 1991. Limit States Design of Structural Steelwork, Chapman and Hall, London, 274 str.

Beg, D,. Pogačnik, A , 2009. Priročnik za projektiranje gradbenih konstrukcij po evrokod standardih. Ljubljana, IZS.

Beg, D., Študijsko gradivo - izbrane teme. Dostopno na: www.kmk.fgg.uni-lj.si/.

Skip to content