Select Page

Predmeti na FGG

Računalniško projektiranje konstrukcij - B - OG - VSŠ

Letnik izvajanja: 3. letnik
Študijski program: B - Operativno gradbeništvo (VS)
Izvajalci: nosilec in izvajalec: izr. prof. dr. Matija Gams
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta: S pomočjo računalniških orodij študent analizira enostaven most. Pri tem na podlagi veljavne zakonodaje določi vplive, ki delujejo na konstrukcijo, vključno s prometno obtežbo in vplivi temperaturnih sprememb; zasnuje ustrezen numerični model konstrukcije, s pomočjo katerega bo analiziral vplive v konstrukciji; spozna osnove metode končnih elementov in s "peš" računom določi učinke vplivov na konstrukcijo; z računalniškim programom analizira vplive v konstrukciji in kontrolira "peš" račun; z ustreznimi računalniškimi orodji dimenzionira tipični elemente konstrukcije. Z ustreznim računalniškim programom pripravi projektno dokumentacijo, ki med ostalim vključuje tehnično poročilo; naredi načrt objave in v primerni obliki objavi;izdelani projekt na Internetu.
Namen predmeta:

Cilji:

- pridobiti praktično znanje o poteku in načinu projektiranja gradbenih konstrukcij s pomočjo sodobnih orodij informacijske tehnologije v različnih fazah projekta: v fazi konceptualne zasnove, v fazi modeliranja in analize, v fazi izdelave detajlov, pri pripravi različne dokumentacije (opažni načrti, armaturni načrti, itd.) in drugih delov projektne dokumentacije in predstavitev projekta,

- pridobiti znanje o projektiranju gradbenih konstrukcij in teoretičnih osnovah na katerih temelji analiza gradbenih konstrukcij s pomočjo tipičnih računalniških programov.

Predmetnospecifične kompetence:

- razumeti in obvladati praktično uporabo orodij informacijske tehnologije v fazah priprave projekta, modeliranja in analize, konstruiranja, priprave detajlov, priprave projektne dokumentacije in pri različnih predstavitvah projekta.
Literatura:

Izbrana poglavja iz:

Evrokod standardi: SIST EN 1990:2004, SIST EN 1991-1-1:2004, SIST EN 1991-1-3:2004, SIST EN 1991-1-4:2004, SIST EN 1991-2:2004, SIST EN 1992-1-1:2005, SIST EN 1998-1:2005.

SAP 2000, Linear and Nonlinear Static and Dynamic Analysis and Design of Three-Dimensional Structures, Basic Analysis Reference Manual, Computers and Structures, Berkeley, ZDA, 2012 (nameščemo na računalnikih v računalniških učilnicah na  UL FGG).

Lutar, B., Duhovnik, J., 2004. Metoda končnih elementov za linijske konstrukcije, Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo.

Duhovnik, J., 2005. Statika linijskih konstrukcij I.Ljubljana, UL FGG.

Priročnik za projektiranje gradbenih konstrukcij po Evrokod standardih (urednika D. Beg, D. in Pogačnik, A.) 2009. Ljubljana, IZS.
Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri