Predmeti na FGG

Planiranje in vodenje projektov - B - OG - VSŠ

Letnik izvajanja: 3. letnik
Študijski program: B - Operativno gradbeništvo (VS)
Izvajalci: izvajalec: doc. dr. Aleksander Srdić
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Predavanja: definicija projekta; cilji projekta. Področja in procesi projektnega vodenja. Specifika in faze projektov v gradbeništvu. Metode in tehnike operativnega planiranja. Mrežno planiranje Optimizacije mrežnih planov z vidika virov in stroškov. Lokacijsko planiranje. Spremljanje in analiza realizacije projekta. Informacijski sistemi za podporo vodenju projektov v Gradbeništvu.

Vaje: optimizacije mrežnih planov; uporaba programske opreme MS Project.
Namen predmeta:

Cilji

- pridobiti osnovna znanja s področja vodenja in spremljanja projekta

- pridobiti znanja za premostitev praznine med projektom in njegovo izvedbo.

Predmetnospecifične kompetence

- obvladanje metod, tehnik in orodij za planiranje, vodenje in spremljanje projekta (npr. MS Project)

- zna uporabiti sodobno informacijsko tehnologijo

- pridobi znanje in veščine za sodelovanje v skupini.

Literatura:

Pšunder, M. 2009. Operativno planiranje. Maribor, Fakulteta za gradbeništvo.

Rant, M., Jeraj, M., Ljubič, T. 1998. Vodenje projektov. ORFIN Radovoljica, str.1-142.

Česen, A., Kern, T., Bajec, M. 2008. Vodnik po znanju projektnega vodenja, 3.izdaja. Založba Moderna organizacija.