Predmeti na FGG

Zagotavljanje in kontrola kakovosti - B - OG VSŠ

Letnik izvajanja: 3. letnik
Študijski program: B - Operativno gradbeništvo (VS)
Izvajalci: nosilec in izvajalec: prof. dr. Žiga Turk
asistent: doc. dr. Robert Klinc
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta: Predavanja: definicije in pojem kakovosti, razvoj zagotavljanja; kakovosti skozi čas; eksterna in interna kontrola kakovosti; standardizacija; slovenski in evropski standardi; značilnosti sistemov vodenja kakovosti s poudarkom na njihovih značilnostih v gradbenih podjetjih; zagotavljanje kakovosti v vseh fazah procesa graditve (projektiranju, gradnji, vzdrževanju objektov); tehnike kontrole kakovosti vhodnih in izhodnih materialov v procesu proizvodnje; potrjevanje skladnosti gradbenih proizvodov; celovito zagotavljanje kakovosti.
Namen predmeta:

Cilji:

- pridobiti osnovna znanja s področja zagotavljanja in kontrole kakovosti,

- razumevanje pomena vodenja in zagotavljanja kakovosti v današnjem času, pri čemer je poudarek na posebnostih gradbene proizvodnje.

Predmetnospecifične kompetence:

- razume pomen kakovosti kot enega ključnih poslovnih ciljev gradbenega podjetja,

- pridobi znanja za celovito obvladovanje in kontrolo kakovosti proizvodnih in storitvenih postopkov v gradbeništvu,

- razume načine zagotavljanja kakovosti gradbenih proizvodov in gradbenih objektov,

- obvlada osnovne pojme s področja normizacije in standardizacije,

- je sposoben povezovati pridobljena znanja s predhodno pridobljenim znanji s področja organizacije,

- je sposoben reševati konkretne strokovne naloge s področja zagotavljanja kakovosti.
Literatura: Reflak, J., 2005. Zagotavljanje kakovosti, skripta UL FGG, Ljubljana, 165 str.
Skip to content