Predmeti na FGG

Kartografija - B - GIG - UNI

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B - Geodezija in geoinformatika (UN)
Izvajalci: nosilec in izvajalec: doc. dr. Dušan Petrovič
asistent: doc. dr. Klemen Kozmus Trajkovski
ECTS 8 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Predavanja:
Definicija in pomen kartografije. Kartografska komunikacija. Karta in njene lastnosti. Kartam sorodni prikazi. Zgodovina kartografije. Razvoj tehnologije kartografije. Matematična kartografija. Kartografska projekcija. Konformnost. ekvivalentnost in ekvidistančnost. Ploskev preslikave in tipi projekcij. Gauss-KruegerjevaTransverzalna Mercatorjeva projekcija (državna projekcija) in sistem D48. Sistem UTM. Sistem D96/ETRS. Sistemske karte, razdelitve na liste. Kartografsko oblikovanje. Grafični elementi in spremenljivke. Barve. Kreiranje in uporaba kartografskih znakov. Oblikovanje kart za različne medije. Metode prikaza na kartah. Kartografska generalizacija. Pomen. Postopki in metode. Načini zapisa prostorskih informacij. Modeliranje stvarnosti. Urejanje podatkov. Topologija. Topografske in kartografske baze Kartografski viri. Kakovost virov.
Kartografska redakcija. Projekt izdelave karte. Redakcijska dela. redakcijskiRedakcijski načrt. Tehnologija izdelave kart. Mediji karte. Avtomatizacija postopkov. Internetna izdelava kart. Programska oprema in orodja. Odprtokodni. Razmnoževanje. tiskTisk. Uporaba kart. Kartometrija. Interpretacija vsebine. Profili terena. Pripomočki in orientacija na terenu. Uporaba kart na zaslonu. Lokacijske storitve.

Vaje:
Prepoznavanje kart. Ogled starih kart. Vaje iz matematične kartografije, kartometrija. Terenska vaja orientacije. Izdelava projekta karte.

Namen predmeta:

Cilji:

Študenti spoznajo osnovna načela kartografije kot znanosti.

Spoznajo njen pomen pri predstavljanju in zapisovanju podatkov o prostoru ter, komunikacijski vrednosti prenosa posredovanja prostorskih podatkov.

Seznanijo se s postopki izdelave kart in z njihovo uporabo.

Spoznajo sodobne načina zapisa prostorskih informacij in se seznanijo z razpoložljivimi uradnimi kartami in topografskimi podatki v Sloveniji, Evropi in svetu.

Kompetence:

Poznavanje in razumevanje kartografije in kart.

Sposobnost izdelave različnih kartografskih prikazov z različnimi postopki.

Usposobljenost prepoznavanja razpoložljivih virov topografskih podatkov.

Literatura:

Field, K. 2018. Cartography. Esri Press.

Kimerling, A.J., Buckley, A.R., Muehrcke, P.C. andMuehrcke, J.O. 2016. Map Use,Esri Press.

Kraak, M. J. and Ormeling, F. J. 2011. Cartography visualization of spatial data. New York, Guildford Press.

Petrovič, D. 2015. Gradiva za predmet Kartografija. Učno gradivo v spletni učilnici UL FGG.

Robinson, A. H., Morrison, J. L., Muehrcke, P. C., Kimerling, A. J. and Guptill, S. C. 1995. Elements of Cartography. Wiley.