Predmeti na FGG

Daljinsko zaznavanje I - B - GIG - UNI

Letnik izvajanja: 3. letnik
Študijski program: B - Geodezija in geoinformatika (UN)
Izvajalci: izvajalec: prof. dr. Krištof Oštir
asistent: asist. dr. Urška Drešček
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Uvod v daljinsko zaznavanje: definicija in terminologija, zgodovinski razvoj, postopek Fizikalne osnove daljinskega zaznavanja: elektromagnetno valovanje, elektromagnetni spekter, interakcija z atmosfero, interakcija s površjem, pasivni in aktivni senzorji. Podobe: definicija podobe, karakteristike podob. Senzorji daljinskega zaznavanja: na tleh, v zraku in vesolju, značilnosti satelitov, tirnice in pasovi, prostorska, spektralna, radiometrična in časovna ločljivost. Tehnike daljinskega zaznavanja: optično snemanje, večspektralno skeniranje, termično snemanje. Izbrani sateliti in senzorji Radarski sistemi Lasersko skeniranje. Sprejem podatkov, prenos in obdelava Elementi za fotointerpretacijo Digitalna obdelava podob - osnove: predobdelava, izboljšanje, transformacija in klasifikacija podob. Primeri uporabe.

 


 

 

 

Namen predmeta:

Cilji:


Cilj je, da študenti pridobijo osnovno znanje o daljinskem zaznavanju kot pomembnem viru podatkov o prostoru.


Kompetence:


Pridobijo dovolj znanja za samostojno uporabo tehnologije daljinskega zaznavanja v enostavnih aplikacijah opazovanja okolja.

Študenti spoznajo tehnike zajemanja podatkov iz različnih senzorjev na letalih in satelitih, načine interakcije valovanja z atmosfero in površjem.

Spoznajo način prenosa podatkov in enostavne postopke obdelave podob.Literatura:

Oštir, Krištof. 2006. Daljinsko zaznavanje. Ljubljana: Založba ZRC.
Campbell, James B. and Randolph H. Wynne. 2011. Introduction to Remote Sensing, Fifth Edition. The Guilford Press. http://www.amazon.com/Introduction-Remote-Sensing-Fifth-Edition/dp/160918176X.
Richards, John A. 2012. Remote Sensing Digital Image Analysis: An Introduction. Springer. http://www.amazon.com/Remote-Sensing-Digital-Image-Analysis/dp/3642300618.
Mather, Paul and Magaly Koch. 2011. Computer Processing of Remotely-Sensed Images: An Introduction. Wiley. http://www.amazon.com/Computer-Processing-Remotely-Sensed-Images-Introduction/dp/0470742380.