Predmeti na FGG

GNSS v geodeziji - B - GIG - UNI

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B - Geodezija in geoinformatika (UN)
Izvajalci: izvajalec: prof. dr. Bojan Stopar
izvajalec: doc. dr. Polona Pavlovčič Prešeren
asistent: asist. Klemen Ritlop
ECTS 8 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Osnovni pojmi in koncepti satelitske geodezije. Zgodovinski razvoj satelitske geodezije. Koordinatni in časovni sistemi, pomembni za satelitsko geodezijo. Zgodovinski pregled razvoja GNSS (Globalnih satelitskih navigacijskih sistemov), pomen GNSS za Geodezijo in družbo. Segmenti različnih GNSS sistemov. Tirnice satelitov GNSS. Satelitski signal in opazovanja v GNSS. Linearne kombinacije opazovanj GNSS. Vrste GNSS sprejemnikov, zgradba sprejemnika GNSS. Vplivi na opazovanja v GNSS, modeliranje, zmanjšanje in odstranitev vplivov. Določitev absolutnega in relativnega položaja: na osnovi kodnih in faznih opazovanj; statična in kinematična določitev položaja. Izračun baznih vektorjev statične izmere, izravnava baznih vektorjev v GNSS mreži.  Ocenjevanje kakovosti opazovanj. Koncept DGNSS in RTK-GNSS. Aktivna omrežja in koncepti določanja položaja v teh omrežjih: MRS, VRS, FKP, MAX, i-MAX. Podatki in njihov pretok v omrežjih GNSS. Metode geodetske izmere GNSS: statične in kinematične, z naknadno obdelavo podatkov meritev in določitvijo položaja v realnem času. Povezava koordinat, določenih z izmero GNSS, z drugimi koordinatnimi podatki v prostoru. Skupna uporaba terestričnih in opazovanj GNSS za določitev koordinat točk. Uporaba in izvedba opazovanj GNSS v nalogah geodetske izmere in geodezije v inženirstvu

 

Namen predmeta:


Cilji:


Seznanitev s satelitskimi tehnologijami določanja položaja za potrebe geodezije, z načeli in postopki izvedbe različnih vrst terenske izmere ter obdelave podatkov opazovanj, izvedbo statistične ocene kakovosti opazovanj ter združevanja podatkov GNSS opazovanj s klasičnimi terestričnimi geodetskimi merskimi tehnikami.


Kompetence:


Sposobnost načrtovanja, izvajanja in uporabe tehnologije GNSS za potrebe določanja položaja v geodeziji.

Sposobnost določitve kakovostnih koordinat s postopki geodetske izmere GNSS, obdelavo podatkov izmere GNSS, vrednotenje kakovosti pridobljenih rezultatov.

Združevanje opazovanj, določenih s postopki izmere GNSS in terestričnimi metodami geodetske izmere, vrednotenje pridobljenih rezultatov.Literatura:

 

Leick A.2004. GPS Satellite Surveying. New York, John Wiley & Sohn.

Wellenhof, H., Lichtenegger, H., Collins, J. 2005. GPS, Theory and Practice. New York, Springer.

Guochang, Xu, 2003. GPS, Theory, Algorithms and Applications. Berlin, Springer.

El-Rabanny A. 2002. Introduction to GPS-the global positioning system. Boston, London, Artech House.

Strang, G., Borre, K., 1997. Linear Algebra, Geodesy, and GPS, Wellesley Cambridge Press.

Stopar, B., Pavlovčič Prešeren P., Kozmus, K. 2010. GPS v geodetski praksi, skripta. Ljubljana, UL FGG.

Učno gradivo v spletni učilnici UL FGG.