Select Page

Predmeti na FGG

Evidence in katastri nepremičnin - B - GIG - UNI

Letnik izvajanja: 3. letnik
Študijski program: B - Geodezija in geoinformatika (UN)
Izvajalci: nosilec in izvajalec: prof. dr. Anka Lisec
asistent: asist. dr. Peter Golob
asistent: doc. dr. Jernej Tekavec
ECTS 8 kreditnih točk
Vsebina predmeta:
Zemljiški informacijski sistemi ter njihova vloga v sistemu državne prostorske podatkovne infrastrukture,

zgodovinski pregled razvoja zemljiških evidenc v svetu in pomen za družbo,

razvoj zemljiškega katastra v Sloveniji (od prvih popisov zemljišč do stabilnega katastra: Franciscejski kataster, Reambulančni kataster),

metode katastrske izmere in metode vzdrževanja stabilnega katastra (zakonodaja in standardi v 19. in 20. stoletju, vpliv na kakovost podatkov današnjega katastra).,

sistem zemljiškega katastra in katastra stavb v Sloveniji po ZENDMPE in ZEN: vsebina in postopki v zemljiškem katastru in katastru stavb, katastrska klasifikacija.

katastrski načrti v Sloveniji - kakovost podatkov, vzdrževanje katastrskih načrtov. Sistem katastrov in njihova pravna vloga - povezava z zemljiško knjigo, temeljni pojmi s področja stvarnega prava,

kataster gospodarske javne infrastrukture - vsebina in postopki, posebnosti pri zajemu podatkov podzemnih vodov (nove tehnologije odkrivanja podzemnih vodov),

register prostorskih enot: evidenca državne meje, evidenca hišnihštevilk, druge temeljne prostorske enote v Sloveniji - vsebina in vzdrževanje evidenc,

koncepti in primeri vodenja podatkov o nepremičninah v svetu (parcelno orientirani sistemi, registracije listin),

standardi in trendi na področju zemljiške administracije in zemljiških informacijskih sistemov.


                    

Namen predmeta:

Cilji:


Razumevanje kompleksnosti sistemov zemljiške administracije, vključno z vplivom zgodovinskega razvoja na kakovost sedanjih sistemov.

Razumevanje osnovnih konceptov zemljiških oziroma nepremičninskih informacijskih sistemov kot pomembnega dela zemljiške administracije in njegovega pomena za družbo in družbeni razvoj.

Poznavanje strukture in procesov v zemljiških oziroma nepremičninskih informacijskih sistemih v Sloveniji (postopki zajemanja, spreminjanja, shranjevanja, prikazovanja in posredovanja podatkov, upravni postopki).

Razumevanje nepremičninskih informacijskih sistemov kot del prostorske podatkovne infrastrukture.


Pridobljene kompetence:


Poznavanje temeljnih vsebin in pojmov na področju zemljiške administracije ter zemljiških oziroma nepremičninskih informacijskih sistemov.

Poznavanje in sposobnost izvajanja postopkov v sistemu zemljiške oziroma nepremičninske administracije v Sloveniji (zemljiški kataster, kataster stavb, zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, državna meja, register prostorskih enot, register nepremičnin).

Poznavanje interdisciplinarnosti področja evidentiranja nepremičnin (zemljiške parcele, stavbe, gospodarska javna infrastruktura, temeljne prostorske enote, državna meja, imena ulic in hišne številke itd.) v povezavi s slovensko zakonodajo;

Sposobnost za samostojno razumevanje vsebine in kakovosti nepremičninskih evidenc.

Poznavanje vloge geodetske stroke pri reševanju pravnih vprašanj v povezavi s postopki evidentiranja nepremičnin.

Razumevanje praktičnih primerov iz geodetske in prostorske prakse na področju evidentiranja nepremičnin in katastrskega preurejanja zemljišč.

Literatura:Dale, P.F., McLaughlin J.D. 1999. Land Administration. Oxford, Oxford University Press.


Ferlan, M., 2005. Geodetske evidence. Univerzitetni učbenik. Ljubljana, UL FGG.


ISO/DIS 19152. 2012. International Standard. Geographic information - Land administration domain model (LADM). Ženeva: ISO.


Kataster 2014, Mednarodna zveza geodetov FIG:


Larsson, G. 1991. Land Registration and Cadastral Systems: Tools of Land Information and Management. New York, Longman Scientific and Technical.


Ostala gradiva:


Lisec, A. Evidence in katastri nepremičnin. Ljubljana. Učno gradivo v spletni učilnici UL FGG.

Zakonodaja s področja obravnave. 


Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri