Select Page

Predmeti na FGG

Urejanje podeželskega prostora - B - GIG - UNI

Letnik izvajanja: 3. letnik
Študijski program: B - Geodezija in geoinformatika (UN)
Izvajalci: nosilec in izvajalec: doc. dr. Gregor Čok
asistent: asist. dr. Gašper Mrak
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Predavanja: Pojem podeželja, njegove funkcije, več funkcionalnipomen podeželja, urbano- ruralni kontinuum, podeželska naselja in njihove funkcije, kmetijska proizvodnja in njene težnje pri nas in v svetu.  Naravne in družbene razmere v podeželskem prostoru Slovenije: naravne primernosti za razvoj kmetijstva, usmerjenost kmetijstva, zemljiško- posestne razmere, infrastrukturna opremljenost, proizvodna sposobnost usmeritve za celovit razvoj podeželja v evropskih državah, verificirani cilji in usmeritve za celovit razvoj podeželja v RS, ukrepi za varovanje naravnih dobrin v podeželskem prostoru, normativno-pasivni ukrepi. Urejanje in razvoj podeželskih naselij: celovit pristop pri urejanju in razvoju podeželskih naselij, vloga in pomen interdisciplinarnega dela ter pomen posameznih sektorskih usmeritev, podatkovne baze za razvoj in urejanje naselij, kmetijstvo in njegove zahteve pri razvoju vasi, uskladitev posameznih rab prostora v vasi, komunalno urejanje vasi, načrt za prenovo, sanacijo in rekonstrukcijo vasi, širitev vasi, pridobivanje stavbnih zemljišč . Urejanje podeželskega prostora z agrarnimi operacijami ter posamezne faze pri realizaciji teh projektov ob upoštevanju celostnih potreb po prostoru.

 

 

 

 

 

 

 

Vaje:

 

Študent na izbranem podeželskem območju izvede celoten proces analize in sinteze prostora; Na podlagi analitičnega dela pripravi celovito prostorsko zasnovo razvoja vasi in njene okolice ter rezultate svojega dela ustrezno utemelji; Vaje se delno izvedejo organizirano, delno individualno. Vključujejo ogled terena ter praktično delo na terenu ter izdelavo vseh ključnih prostorskih vsebin v kartografski obliki. Vaje se izdelujejo s pomočjo razpoložljive programske opreme.

 

 

 

 

 

 

 

Terensko delo: terenski ogled obravnavanega naselja ter izdelava terenske dokumentacije za prenos evidentiranih vsebin v proces načrtovanja.

 

 

Namen predmeta:

Cilji:


Študente spoznati s posebnostmi podeželskega prostora, razumevanjem prepletenosti sektorskih vsebin, celovitostjo razmišljanja in načrtovanja,

Študente na konkretnem primeru (izbrani vasi) soočiti s procesom priprave prostorskih vsebin za podeželski prostor in načinom usklajevanja interesov v prostoru,

Razumevanje pomena urejanja podeželskega prostora z vidika varstva krajine, razvoja kmetijstva, razvoja in revitalizacije vasi,

Razumevanje pomena in možnosti kmetijsko ureditvenih operacij pri celostnem razvoju vasi in podeželja.

Kompetence:


Poznavanje postopkov izdelave projektov za urejanje podeželskega prostora.

Možnost sodelovanja v interdisciplinarnih skupinah za razvoj podeželja.

Poznavanje vsebin zemljiško ureditvenih operacij za celostno urejanje podeželja.
Literatura:Dewey, T. 2012. Rural Design, a new design discipline. Routledge, London.


Fikfak, A., Gabrijelčič, P. 2002. Rurizem in ruralna arhitektura, UL FA, Ljubljana.


Foški, M., Zavodnik Lamovšek, A.2015. Gradiva za predmet Urejanje podeželskega prostora.


Gostović, M. 1989 Uređenje seoske teritorije, Naučna knjiga, Beograd.


Stritar, A. 1990. Krajina, krajinski sistemi, raba in varstvo tal v Sloveniji, Partizanska knjiga, Ljubljana.

Učno gradivo v spletni učilnici UL FGG.    


 

 

 

 

 

 

Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri