Predmeti na FGG

Ceste - B - GR - UNI

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B - Gradbeništvo (UN)
Izvajalci: izvajalec: doc. dr. Peter Lipar
asistent: viš. pred. dr. Robert Rijavec
ECTS 6 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Prometna politika; planiranje in okolje; razdelitev cest; projektna dokumentacija; določitev prečnega prereza; horizontalni potek osi; vertikalni potek osi; prostorsko vodenje; preglednost; trenje; razširitve; odvodnjevanje; dimenzioniranje zgornjega ustroja, objekti; vrste križišč; kolesarske površine; peš površine; umirjanje prometa; mirujoči promet; prometna signalizacija.

Namen predmeta:

Cilji

- Seznaniti se s transportnimi sistemi in s stvarnimi in predpisanimi pogoji za načrtovanje cest in spremljajočih ureditev ter tehničnimi rešitvami.

Kompetence

- Sposobnost za samostojno izdelavo enostavnega projekta za cesto

- Pridobitev sposobnosti za sodelovanje pri gospodarjenju s cestami in za skupinsko delo

- Razumevanje metod in postopkov pri

načrtovanju, projektiranju in gradnji.
Literatura:

Juvanc A., 2004. Temeljni pogoji za določanje cestnih elementov. Ljubljana, FGG - PTI.

Juvanc A., 2004. Geometrijski elementi ceste in vozišča. Ljubljana,  FGG - PTI.
Tehnični predpisi za projektiranje cest (domači in tuji).