Predmeti na FGG

Izbirni predmet III (5 KT) - (NUJNO sporočiti po e-pošti v Referat kateri izbirni predmet)

Letnik izvajanja: izven programa
Študijski program: B - Gradbeništvo (UN)
Izvajalci:
ECTS 5 kreditnih točk
Vsebina predmeta:
Namen predmeta:
Literatura: